Pravilnik o strokovnih komisijah

Ime: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih komisijah
Predlagatelj: Ministrstvo za kulturo
Predlog poslan v obravnavo: september 2016
Povezava na predlog

Ključne spremembe pravilnika s strani predlagatelja

Predlog vključuje naslednje spremembe pravilnika:
– Imenuje se nova strokovna komisija za samozaposlene v kulturi, ki ni omejena glede števila članov in prepleta različna področja kulture.
– Za posamezno področje je lahko imenovanih več različnih strokovnih komisij (npr. ločeno za javne zavode in za nevladni sektor).

Odziv Asociacije

Komentarji na predlog pravilnika, ki jih je Asociacija poslala septembra 2016, so v celoti dostopni na tej povezavi.

Asociacija je v odzivu podala dva predloga. Prvi predlog govori o temu, da bi imeli večino v komisijah, ki odločajo o vlogah prijaviteljev iz nevladnih organizacij, strokovnjaki s poznavanjem dela v nevladnem sektorju v kulturi. Poleg tega je bilo predlagano, da je vsaj en član komisij, ki odločajo o programih javnih zavodov, iz vrst strokovnjakov s poznavanjem dela nevladnih organizacij in samozaposlenih, saj slednje zagotavlja odprtost javnih institucij, ki morajo skladno s strateškimi dokumenti zagotavljati sodelovanje med nevladnim sektorjem in javnimi zavodi v kulturi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Ministrstvo za kulturo ni želelo upoštevati predloge Asociacije.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

9. september 2016: Asociacija je sklicala posvet za zainteresirane člane, kjer smo premislili celoten postopek razpisov in razpravljali o možnih alternativnih rešitvah.
13. september 2016: Opravili smo korespondenčni posvet članov Asociacije ter jih seznanili s problematiko.
14. september 2016: O ustreznosti predlogov se je Asociacija posvetovala s CNVOS.
15. september 2016: V sklopu javne razprave je Asociacija na ministrstvo poslala predloge in komentarje za spremembo pravilnika.
20. september 2016: Na spletni strani je Asociacija objavila novico o odzivu na pravilnik in zraven dodala na ministrstvo poslane komentarje.
22. september 2016: Asociacija iz ministrstva za kulturo prejme odgovore na komentarje.

Deli