Zakon o ljubiteljski kulturi

Ime:  Zakon o ljubiteljski kulturi
Predlagatelj:  Zveza kulturnih društev Slovenije
Predlog poslan v obravnavo:  2016

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

Predlog zakona celostno obravnava ljubiteljsko dejavnost v kulturi, od definicije do financiranja. Ministrstvo za kulturo zakona ni podala v nadaljnjo obravnavo.

Odziv Asociacije

Asociacija je tudi v luči predloga zakona sprožila diskusijo z Zvezo kulturnih društev glede definicije tako ljubiteljskih kot profesionalnih NVO, predvsem pa o možnostih prehajanja med obojimi.

Rezultat zagovorniških prizadevanj Asociacije

Definicija bo lahko v prihodnje služila kot izhodišče za pripravo vse kulturniške zakonodaje, ki zadevajo NVO v kulturi, prav tako pa je lahko orientacijska točka zagovorniških procesov na lokalni ravni, zato usklajeno definicijo smatramo za pomemben zagovorniški mejnik.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

17. februar 2016: Znotraj delovne skupine z Zvezo kulturnih društev Slovenije smo na delovnem sestanku njihov predlog zakona temeljito preučili. Na podlagi tega smo pripravili ključne identifikacijske točke definicije poklicnih in ljubiteljskih NVO. Proces preučevanja bo služil za izhodišča za identificiranje dotične zakonodaje v nadaljnjem procesu.

Deli