ZUJIK-G

Ime: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G)
Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani dr. Dragan Matić, SMC)
Predlog poslan v obravnavo: 17. julij 2017
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

– Predlagatelj je s predlogom v kulturni model vnesel tako imenovani delež za umetnost, oziroma kot je zapisano v zakonu »Umetniški delež v javnih investicijskih projektih«. Z dopolnilom krovnega zakona so se vpeljala določila, ki pri vseh investicijah, ki se financirajo iz državnega proračuna, predvidevajo delež za umetnost. Predvideno je bilo, da bo zakon v slovenski umetnostni trg vpeljal dodatnih 5 do 10 milijonov evrov letno.
– Zakon natančneje ureja, kakšni so odstotki od celotne investicije, ki morajo biti namenjeni za umetnost, katere so izjeme (denimo investicije v infrastrukturo) in ostale podrobnosti sistema deleža za umetnost.
– Določilo velja za lokalne skupnost zgolj kot priporočilo.

Odziv Asociacije

Komentarje na poslani predlog zakona je Asociacija poslala 15. septembra 2017 in so dostopni na tej povezavi.

– Asociacija si je vrsto let prizadevala za vzpostavitev deleža za umetnost, zato je poslanemu predlog, ki je v veliki meri sledil preteklim predlogom Asociacije in v javnosti že sprejemljivi podobi sistema, Asociacija pritrdila.
– V sklopu razprave in procedur sprejemanja predlaganega zakona si je Asociacija prizadevala izboriti predvsem razširitev umetniških področji, ki bi se lahko vključila v delež za umetnost. V tem oziru je bilo posebej izpostavljeno področje intermedije, ki je bilo kasneje tudi dodatno umeščeno v zakon.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

V javni obravnavi podani predlog Asociacije o razširitvi umetniških področji, ki se lahko vključujejo v sistem deleža za umetnost, tudi na področje intermedijske umetnosti, je bil sprejet. Za zagovorniški uspeh smatramo tudi celoten zakon, saj je šlo za našo dolgoletno prizadevanje po uvedbi tovrstnega mehanizma.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Junij 2013: Predsednik Asociacije Andrej Srakar v prispevku, objavljenem na spletni strani Nacionalnega sveta za kulturo, zagovarja sistem sheme deleža za umetnost.
22. december 2015: Asociacija se je udeležila dogodka “% za umetnost – angažirajte se!”. Na dogodku smo predstavili osnutek zaključkov javne razprave na temo spodbujanja zasebnega vlaganja v kulturo s strani države (potekala je do 25. novembra 2015), ki smo jo izvedli v Asociaciji.
12. junij 2017: Glede spremembe ZUJIK-a v točki uvedbe obveznega deleža za umetnost smo se srečali s predsednikom odbora za kulturo.
September 2017: Stranka SMC je v zakonodajno obravnavno v parlament vložila novelo krovnega zakona v kulturi, s katerim uvaja obvezen delež za umetnost. Gre za zakonodajno pobudo, za katero si je Asociacija prizadevala že več let. Ugotovili smo, da novela večinsko sledi našim zamislim, zato smo jo podprli, a kasneje dodali nekaj predlogov izboljšav.
Oktober 2017: Po posvetovalnem procesu smo za odbor za kulturo v državnem zboru pripravili serijo pripomb ter javno podporo zakonskemu predlogu. Med drugim smo opozorili na nujnost vključitve področja intermedije med potencialna dela, izboljšanje strukture razpisnih komisij ter bolj jasno finančno strukturo. Vsi predlogi so bili sprejeti, prva dva v obliki amandmajev na branju odbora za kulturo. Gre za velik zagovorniški uspeh Asociacije, ki bo področju kulture prinesel nekaj milijonov evrov letno ter zagnal umetnostni trg ter posledično izboljšal pogoje ustvarjalcev in NVO.

Deli