Čas je za dvig dnevnega nadomestila

Foto: Nada Žgank@Bunker

V društvu že vrsto let opozarjamo, da je potrebno področje socialnih pravic samozaposlenih v kulturi temeljito in celostno urediti in okrepiti.

Letos smo še pred podanim vladni predlogom določitve višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni ter ustrezni uskladitvi dohodkovnega cenzusa pozvali vlado, Ministrstvo za kulturo in vse pristojne k ustrezni ureditvi področja.

Pomemben element pravic samozaposelnih v kulturi so bolniška nadomestila za samozaposlene, ki so bila tudi v letu 2022 določena na višino 25 EUR na delovni dan.

V povprečju to pomeni, da je samozaposleni, ki je sploh upravičen do bolniškega nadomestila, mesečno lahko v povračilo iz naslova dolgotrajne zadržanosti od dela iz naslova bolezni v letu 2022 v povprečju prejel 525 evrov mesečno. Za primerjavo, prag revščine je bil leta 2021 določen kot 770,75 evrov mesečno. Tako pozivamo, da z zadevno uredbo za 2023 višino dnevnega nadomestila dvigne na vsaj 37 evrov, s čimer bi v primeru ustvarjalcev predlagatelj naposled upošteval merilo, na katerega se v zadevi navadno sklicuje, ki je ravno prag revščine.

Potrebno je tudi izpostaviti, da je še vedno po velevanju četrtega odstavka 82.a člena ZUJIK-a nadomestilo za čas zadržanosti od dela, omejeno le za primer bolezni in ne tudi za poškodbe, kar pogosto povzroča težave ter da mora biti oseba bolna najmanj 31 delovnih dni, pravico do nadomestila pa lahko uveljavlja le enkrat letno. Kot smo že večkrat izpostavili, aktualna zakonodaja v primeru samozaposlenih v kulturi ne zaobjema vseh tipov zadržanosti od dela in bi jo nujno potrebno ustrezno razširiti.

Hkrati pa smo opominili, da je s 1. 10. 2022 prišlo do povišanj v plačnih razredih javnega sektorja, kar pomeni, da je z njimi potrebno uskladiti tudi višino dohodkovnega cenzusa samozaposlenih v kulturi s priznano pravico, da jim prispevke za socialno varnost iz proračuna krije Republika Slovenija. Po naših izračunih bi po sedanji ureditvi moral dohodkovni cenzus v 2023 znašati 20.228,47 evrov.

V skladu z našimi dosedanjimi prizadevanji ministrstvo hkrati ponovno pozivamo, da se je potrebno nujno lotiti celovite prenove ureditve področja samozaposlenih v kulturi in s statusom povezanih socialnih pravic: ob splošnem dvigu višine in uveljavitvi drsnega cenzusa tudi uvedbe karierne dinamike, temeljite prenove uredbe o zaposlenih, uvedbe začasne uredbe o samozaposlenih, s katero bi se v celoti upoštevale in omilile posledice epidemije itn.

Celoten poziv je dostopen na tej povezavi.

Deli