Z mandatom začeli novi funkcionarji Asociacije

Člani in članice društva Asociacija so 15. aprila 2022 na rednem letnem občnem zboru izvolili deset novih članov in članic upravnega odbora ter podpredsednico društva. Vsi omenjeni so bili na funkcije imenovani za obdobje treh let. Kandidatur za predsedniško in še eno podpredsedniško funkcijo do predvidenega roka nismo prejeli, zato bomo za ti dve funkciji kandidacijski postopek ponovili ter volitve izvedli na izrednem občnem zboru 12. maja 2022.

V upravni odbor Asociacije so bili v skladu s statutom društva kot člani izvoljeni Urška Jež (Mesto žensk, društvo za promocijo žensk v kulturi), Miha Firšt (Hiša kulture Celje), Špela Kopitar (Zavod Bunker), Alja Lobnik (Zavod Maska), Inga Remeta (Društvo Gledališče Glej), Uroš Veber (Zavod Projekt Atol), Borut Pelko (LokalPatriot), Borut Jerman (KID PiNA), Jurij Krpan (Zavod Kersnikova), Sanja Popov Leban (Zveza MinK Tolmin). Podpredsednica društva je postala Valentina Rajaković (Zavod Radio Študent). Vsem omenjenim ob izvolitve čestitamo.

O prioritetah izvoljenih funkcionarjev društva Asociacija lahko nekaj preberete v spodnjih izjavah.

Urška Jež (Mesto žensk, društvo za promocijo žensk v kulturi)

“Kot članica UO Asociacije si bom prizadevala za boljše delovne pogoje vseh akterjev v kulturi, povezovanje kulture z gospodarstvom preko prepoznavanja kompetenc akterjev v kulturnem polju in razvojnega potenciala umetnosti za podjetja. Pomembna se mi zdi tudi skrb za sistemsko ureditev arhiviranja sodobnih umetnosti. Svoje kolege_ice pa bom opozarjala tudi na vidnost in zastopanost vseh spolov ter pomen zagotavljanja varnega delovnega okolja za ženske, predstavnike_ce LGBTQ+ skupnosti in druge ranljive skupine, ki delujejo v kulturni in umetnosti.

Miha Firšt (Hiša kulture Celje)

“Kot član Upravnega odbora Asociacije si bom prizadeval za oblikovanje konkretnih zakonskih pobud in sistemskih rešitev za izvedbo decentralizacije kulturne ponudbe, ki je nujna, če želimo dostop do vrhunskih umetniških vsebin, ki so nenazadnje ključna sestavina kakovostnega in izpolnjujočega bivanja, zagotoviti vsem prebivalcem države. Obenem se bom trudil biti proaktiven vezni člen med producenti umetniške glasbe in glasbeniki, samozaposlenimi v kulturi ter združenjem Asociacija in ostalimi kulturnimi nevladnimi organizacijami.

Alja Lobnik (Zavod Maska)

“Kot članica Upravnega odbora Asociacije se bom zavzemala za vprašanje založništva, zlasti tistega dela, ki je v izrazito ranljivi poziciji, saj se vse jasneje kaže trend brisanja manjših nišnih založb ob hkratnem utrjevanju večjih založnikov. Pomembno se mi zdi predvsem, da na Asociaciji ohranimo heterogenost pozicij in glasov ter določeno senzibilnost za najranljivejše v polju neodvisne umetnosti, ki naj znotraj upravnega odbora dobijo svoj glas. Skozi svojo partikularno umeščenost bi si želela razpreti zlasti generacijsko vprašanje in potrebo po feminizmu znotraj neodvisne kulture in samih politik. Želim si, da bi upravni odbor in Asociacija našla način za konstruktiven dialog s kulturno politiko, ki naj končno stopi v korak s potrebami neodvisne kulture, obnovi in prenovi razpisne mehanizme, ki bodo razumeli protokole in potrebe sodobne umetnosti ter samozaposlenih v kulturi ter zaustavi naracijo o kulturi kot državnem parazitu.”

Borut Pelko (LokalPatriot)

“Kot član Upravnega odbora Asociacije bom še naprej zagovarjal decentralizacijo kulturnega polja v Sloveniji ter s svojimi prispevki in izkušnjami težil k zagotavljanju boljših sistemskih pogojev za vse deležnike tega polja.”

Borut Jerman (KID PiNA)

“Kot član Upravnega odbora Asociacije se bom zavzemal za prepoznavanje pomena in potenciala kulture in umetnosti kot gonilni sili družbenega razvoja, za bolj enakomerno porazdelitev virov na področju celotne države ter za bolj inkluzivne kulturne politike.”

Sanja Popov Leban (Zveza MinK Tolmin)

“Glede na to da prihajam iz province (periferije) v upravni odbor Asociacije, bom zagovarjala decentralizacijo kulture, opolnomočenje nevladnega sektorja na področju kulture na lokalni ravni, več razpisov za sodobne kulturne prakse in samozaposlene v kulturi v občinah, ki niso mestne občine in nazadnje za večjo prepoznavnost Asociacije izven centra.”

Valentina Rajaković (Zavod Radio Študent)

“Kot podpredsednica Asociacije si bom poleg aktivnega sodelovanja v osrednjih zagovorniških aktivnostih Upravnega odbora Asociacije prizadevala predvsem za izboljšanje pogojev za kulturne NVO, ki delujejo na področju medijev. Pri tem gre v prvi vrsti za ureditev sistemskih rešitev za neprofitne in neodvisne medije, ki na ravni države niti na deklarativni niti na praktični ravni niso deležni primerne in zadostne podpore. Menim, da je skrajni čas, da začne pristojna institucija upoštevati evropske direktive in prepozna pomen ter doprinos medijskemu pluralizmu takšnih medijev.”

Špela Kopitar (Zavod Bunker)

“Trenutna situacija od nas zahteva, da se spoprimemo z dvema problemoma: nekaj je sanacija razmer, v katerih se je znašla kultura, druga pa je ponovna raziskava potreb kulturnega sektorja za prihodnost. Kot novoizvoljena članica upravnega odbora bom po svojih najboljših močeh delovala na obeh omenjenih področjih v sodelovanju z ostalimi člani, da bo Asociacija še naprej uspešen zagovornik nevladne kulturne scene.”

Ob zaključku mandata se iskreno zahvaljujemo se vsem preteklim članom in članicam upravnega odbora: Tadeju Pogačarju (Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.), Urošu Kaurinu (KUD Moment), Špeli Trošt (Zavod Sploh), Ireni Pivka (Zavod Cona), Janezu Janši (Zavod Maska) in Nataši Zavolovšek (Zavod Exodos). Do izvolitve vseh članov in funkcionarjev društva pa bosta kot vršilca dolžnosti članov UO delo še naprej opravljala Joško Pajer (Društvo ŠKUC) in Polona Torkar (Zavod Radio Študent.

Deli