Poziv k premišljeni debirokratizaciji

Vlada je v marcu objavila predlog Zakona o debirokratizaciji. Zapisali so, da je cilj izboljšati konkurenčno poslovno okolje in stanje na področju administrativnih ovir. Namen predlaganih zakonskih določb pa naj bi bil tudi poenostavitev življenja državljanov in poslovanje podjetji ter s tem prispevati k znižanju stroškov s tega naslova.

Na predlog Zakona o debirokratizaciji smo se odzvali tudi v Asociaciji, saj uvaja spremembe tudi na področju kulture, a te žal niso ne dobro premišljene, ne usklajene, prav tako pa predstavljajo poslabšanje procesa odločanja v okviru javnih razpisov.

Kljub temu da v društvu Asociacija namen in cilj zakona pozdravljamo, smo opozorili, da morajo biti postopki debirokratizacije izvedeni premišljeno, sistematično, vključujoče in pravno vzdržno. Zakon o debirokratizacij posega med drugim tudi v krovni zakon s področja kulture (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo –ZUJIK). Podani predlog tako ukinja sistem, po katerem imajo strokovne komisije zadnjo besedo pri odločanju razdeljevanja razpisnih sredstev. Po novem bi bila dokončna odločitev prepuščena vsakokratnemu ministru ali ministrici za kulturo, kar pa po našem mnenju pomeni odpiranje prostora za manj strokovne in v končni fazi celo politične odločitve. Menimo, da mora stroka še naprej igrati ključno vlogo pri razvoju kulture, zato smo predlagali umik navedenega določila.

Opozorili pa smo tudi na ključno postopkovno pomanjkljivost, saj vsaj s področja kulture na to temo strokovna in zainteresirana javnosti ni bila ustrezno vključena, predlog zakona pa ni bil podan v javno razpravo niti preko portala e-demokracija.

V društvu Asociacija smo izrazili mnenje, da je možnosti za debirokratizacijo na področju kulture veliko, zakon pa se je osredotočil samo na en del, pa še to na napačnega.

Celoten odziv Asociacije lahko preberete na tej povezavi.

Deli