Na odboru DZ proti spremembam pravilnika

V petek 4. decembra 2020 se je društvo Asociacija  udeležilo 28. seje Odbora za kulturo, na kateri se je razpravljalo o novo sprejetem Pravilniku o strokovnih komisijah.

Pravilnik je problematičen tako z vsebinskega kot tudi s proceduralnega oziroma zakonodajnega vidika. Inga Remeta je opozorila, da še vedno ni jasne argumentacija, zakaj so bile spremembe sploh potrebne, in da so bile te v nasprotju s stališči strokovne javnosti in Nacionalnega sveta za kulturo.

12. oktobra je bil na e-demokracijo vložen Predlog pravilnika o strokovnih komisijah, ki pa je bil kljub širokemu nasprotovanju strokovne javnosti, civilne družbe in Nacionalnega sveta za kulturo 30. novembra objavljen v Uradnem listu.

V Asociaciji smo že v času prekratke javne razprave poudarili, da je nov pravilnik problematičen v več točkah, o čemer smo pisali v odzivu, naslovljenem na pristojno ministrstvo. Problematizirali smo predvsem manjšanje števila članov in razmerje med člani strokovnih komisij – tistih, ki so na podlagi strokovnih kompetenc izbrani z javnim pozivom, in tistih, ki so uslužbenci ministrstva za kulturo. Izpostavljen je bil tudi način izbora predsednika komisije in mnoge druge točke.

Remeta je na seji pojasnila stališče Asociacije, in sicer, da je bil pravilnik sprejet brez prave javne razprave, brez posvetovanja ali celo v nasprotju s stroko, proti stališčem Nacionalnega sveta za kulturo, brez posveta z dialoškimi skupinami, ki jih ni, ob tem, da se novi pravilnik sprejema sredi epidemije, ko imamo v sektorju tisoč in eno drugo skrb. V Asociaciji menimo, da je takš postopek v celoti proti vsem demokratičnim standardom. Poleg tega je zelo sporna tudi vsebina sprememb, saj, namesto da bi se vrednote kot so strokovnost, demokratičnost in transparentnost s spremembami višale, jih sprejeti pravilnik niža.

Ob tem pa je Remeta izpostavila tudi potencialno protizakonitost tako sprejetega pravilnika. Po ZUJIK naj bi bil temelj za to, kako naj bi se kulturna politika v Sloveniji odvijala, Nacionalni program za kulturo, ki ga že lep čas to ni. To pomeni, da manjka ključni temeljni dokument, na podlagi katerega bi se pravilnik spreminjalo. Nadalje pa ZUJIK v 17. členu jasno določa, da se vlada in pristojno delovno telo v Državnem zboru opredeljujete do predlogov in pobud Nacionalnega sveta za kulturo. Ta se je jasno opredelil o tem, da spremembe niso potrebne. Razprava o pravilniku, ki jo je spodbudil tudi Nacionalni svet za kulturo, pa se je v Državnem zboru odvila šele po tem, ko je bil pravilnik že sprejet.

S tega vidika je Inga Remeta pozvala Državni zbor, da izkoristi možnost ustavne presoje legitimnosti pravilnika, prav tako je pozvala Ministrstvo za kulturo, da preuči vse pravne možnosti in pravilnik, ki je sicer že objavljen v Uradnem listu, a še ni v veljavi, čim prej prekliče.

Odbor za kulturo je z 11-imi glasovi za in 8-imi glasovi proti podprl sklep o pozivu Ministrstvu za kulturo za umik in preklic Pravilnika o strokovnih komisijah. Sklep je podprl tudi del koalicije, zato se nam zdi pomembno, da se pravilnik odstrani iz veljave, saj sta vprašljivi tako legalnost kot legitimnost tako sprejetega pravilnika.

Deli