Uspešne prilagoditve projekta in sodelovanje s Czk

Asociacija v letu 2020 v okviru partnerske mreže Platforme Center za kreativnost  izvaja projekt Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce, ki pa smo ga zaradi epidemije COVID-19 močno preoblikovali.

Prilagoditve na razmere so bile zelo uspešne, saj smo tako lahko pravočasno in učinkovito naslovili težave, v katerih so se znašli ustvarjalci in ustvarjalke v tem obdobju.

Primarno je bil projekt zasnovan kot serija devetih strokovno vodenih delavnic s poudarkom na decentralizaciji, tj. z izvedbami v Ljubljani, Mariboru in Kopru med marcem in decembrom 2020. Zaradi razglašene epidemije so spremenjene razmere onemogočile izvedbo delavnic v živo, splošne prioritete in potrebe ustvarjalcev in ustvarjalk pa so se spremenile.

V sodelovanju s Centrom za kreativnost smo projekt preoblikovali na način, da smo delavnice izvedli v spletni obliki in tako še vedno omogočili udeležbo vsem zainteresiranim širom Slovenije. Tovrstna prilagoditev se je izkazala za izredno uspešno, saj se je prvih pet delavnic, izvedenih med majem in junijem, udeležilo prek sto petdeset oseb.

Poleg tega smo želeli nasloviti najbolj akutno potrebo sektorja po ažurnih, a preverjenih informacijah glede sprejetih aktualnih ukrepov vlade za omilitev posledic epidemije COVID-19. Zasnovali smo video posvetovalnico, kjer smo med aprilom in majem na tedenski bazi naslavljali aktualne zakonodajne spremembe in najpogostejša vprašanja ustvarjalcev in ustvarjalk. Pripravljenih je bilo sedem video posvetovalnic, ki si jih je ogledalo več kot pet tisoč oseb. Poleg tega pa smo pripravili sklop šestnajstih najbolj pogostih vprašanj in odgovorov samozaposlenih v kulturi in enajstih najpogostejših vprašanj in odgovorov,  povezanih z nevladnimi organizacijami. V jesenskem obdobju načrtujemo izvedbo še štirih delavnic, ki pa jih primarno želimo izpeljati po prvotnem načrtu, tj. po tri izvedbe vsakega vsebinskega sklopa v treh mestih po Sloveniji (Ljubljana, Koper, Maribor). V primeru, da takšna izvedba ne bo mogoča zaradi ponovne uvedbe omejitev zbiranja zaradi koronavirusa, bomo ponovno razmislili, kako izvedbo in vsebine prilagoditi glede na potrebe sektorja.

Projekt Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Deli