Poziv k realizaciji enoletnih projektnih razpisov

Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi enoletne razpise za izbor kulturnih projektov na področju umetnosti, pri čemer so rezultati teh razpisov običajno objavljeni v maju ali juniju, v letošnjem letu pa se objava napoveduje šele po rebalansu, tj. septembra.

V društvu Asociacija smo zato ministrstvo pozvali k čim prejšnjemu procesiranju odločb, hkrati pa smo jih pozvali tudi k objavi zapisnikov strokovnih komisij, zato da lahko prijavitelji ustrezno načrtujejo svoje aktivnosti.

Mehanizem enoletnih razpisov za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti je kot tak najbolj temeljen mehanizem za dostop do sofinanciranja na področju umetnosti in kulture, prek katerega prijavitelji običajno tudi prvič dostopajo do javnih sredstev. Mehanizem je izrednega pomena za nevladne organizacije v kulturi, katerih aktivnosti nimajo večletnega financiranja, za samozaposlene v kulturi, naposled pa tudi za nekatere javne zavode na področju kulture.

Težava se je letos pojavila že na točki objave, saj so bili razpisi objavljeni šele v januarju. Zdaj beležimo izdatne zamude še pri objavi rezultatov razpisov, kar bo prejemnikom sredstev vzelo dodaten dragocen čas za kakovostno pripravo in izvedbo prijavljenih projektov. Rebalans, ki se ga koristi kot osrednji argument, zakaj se razpisa ne izvede do konca, po našem mnenju ne more koristiti kot opravičilo, saj so sredstva enoletnega projektnega razpisa tako nizka, hkrati pa tako pomembna za področje kulture, da tu preprosto ne bi smeli iskati rezerv.

Zato smo Ministrstvo za kulturo ponovno pozvali, naj čim prej objavi rezultate enoletnih projektnih razpisov in obvesti prijavitelje o višini sofinanciranja. Ker pa vemo, da bodo postopki predvidoma trajali še nekaj časa, smo ministrstvo še pozvali, naj čim prej posreduje ali javno objavi zapisnike strokovnih komisij, ki so tudi sicer informacije javnega značaja. Le tako se bodo organizacije v doglednem času informirale o sofinanciranju ter v skladu s tem lažje načrtovale svoje aktivnosti.

Celoten odziv si lahko preberete na tej povezavi.

Deli