Konzorcij vsebinskih mrež v času koronakrize

Z začetkom leta 2020 je koordiniranje Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij prevzela SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

V središču prizadevanj konzorcija ostaja financiranje vsebinskih mrež, poleg tega pa smo se zavezali tudi k intenzivnejšemu vsebinskemu sodelovanju, tj. medsektorskemu povezovanju, izmenjavi informacij in skupnemu nastopu v medresorskih vprašanjih.

V kontekstu slednjega smo se odločili za skupno kandidaturo na razpisu programa Active Citizens fund v Sloveniji, za kar smo intenzivno delali in se usklajevali med marcem in majem pri pripravi vsebin in aktivnosti projekta Skladnost e-politik Slovenije – SKePSI.

Ob nastopu pandemije in sledeče koronakrize so bile okoliščine dela vsebnikih mrež še dodatno otežene. V danih razmerah se je izkazal velik pomen vsebinskih mrež, kot vozlišč informacij in skupnostnega delovanja ter podpore. Istočasno smo v kontekstu konzorcija lahko spremljali spremembe in ocene stanja na različnih resorjih ter izmenjevali izkušnje in pričakovanja glede prihodnosti.

Konec maja so se predstavniki konzorcija vsebinskih mrež srečali tudi s predstavniki Ministrstva za javno upravo, kjer so načeli vprašanje izvajanja Zakona o nevladnih organizacijah v določilih, ki opredeljujejo, da morajo resorna ministrstva financirati vsebinske mreže na svojih resorjih. Glede na to, da večina ministrstev obveze ne izpolnjuje, med drugim tudi Ministrstvo za kulturo ne, bo potrebno s procesi implementacije zakonodaje v tej točki še nadaljevati.

Deli