Servis: FURS bo začasno prenehal pošiljati eRačune

Mnogi samozaposleni so bili v času razglašene epidemije zaradi bolezni COVID-19 ekonomsko zelo prizadeti. Vlada je za zamejitev posledic sprejela številne ukrepe, med drugim je spremenila tudi roke in višino obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost.

V tokratnem servisu opozarjamo, da Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) začasno opušča pošiljanje predizpolnjenih eRačunov.

FURS je 10. aprila 2020 zavezance registrirane za prejemanje eRačunov obvestil, da v obdobju veljavnosti interventne zakonodaje ne bodo pošiljali eRačunov za plačilo prispevkov za socialno varnost za naslednje obračune davčnega odtegljaja oziroma obračune prispevkov za socialno varnost:
• REK–1 – Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja,
• OPSVZ – Obračun prispevkov za socialno varnost,
• OPSVL – Obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje zavodov in zadrug,
• OPSVK – Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete (obvezno in prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje).

Slednje tako velja tudi za samozaposlene v kulturi in druge samozaposlene, ki sami plačujejo prispevke za socialno varnost. Tisti, ki se ne bodo poslužili ukrepov iz interventnega zakona (pomoč v obliki temeljnega dohodka, odlok/oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, idr.), nadaljujejo s plačevanjem obveznosti na prehodne davčne podračune z referencami, kot so to izvajali pred registracijo na prejemanje eRačunov.

Tisti samozaposleni, ki pa se bodo odločili za uveljavljanje pravic iz interventnih zakonov, pa naj si pri obračunavanju rednih obveznosti zagotovijo ustrezno strokovno pomoč.

FURS ob tem dodaja, da bodo eRačuni še naprej nemoteno izdani za:
• REK–1a – Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo,
• REK–1b – Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja,
• REK-2 – Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja,
• OPSVP – Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje,
• OPSVD – Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic,
• OPSVT – Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih.

Deli