Dvig sredstev za kulturo v EU ni dovolj

V začetku maja je evropska komisija predstavila prvo okvirno strukturo prihajajočega proračuna Evropske unije oziroma naslednjo sedemletno finančno perspektivo.

V trenutnem predlogu proračuna od leta 2021 do 2027 je za kulturo predvidenih nekaj več sredstev, a kot poudarja Culture Action Europe, mreža, katere del je tudi Asociacija, je povišanje, ki je predvideno, glede na zahteve in potencial kulture premajhno.

V aktualni sedemletni finančni perspektivi je podprogram Ustvarjalna Evropa dobil 1,4 milijarde evrov. Za obdobje od leta 2021 do 2027 pa je trenutno predvideno, da bo za omenjeni program namenjenih 1,85 milijarde evrov. Gre torej za nominalno povišanje, ki pa kljub vsemu ne predstavlja dovoljšnega zvišanja, ki smo ga zahtevali kulturniki in kulturnice.

Culture Action Europe je pred meseci zagnala kampanjo, kjer poziva, da bi se sredstva za kulturo podvojila oziroma, da bi skupna sredstva za kulturo znašala vsaj en odstotek celotnega EU proračuna. Predlagani proračun vsekakor ne ustreza zahtevam sektorja, zato se bodo prizadevanja za zvišanje proračuna za kulturo glede na dejstvo, da proračun naslednje perspektive še ni bil sprejet, nadaljevalo. Tako se lahko še vedno pridružite osveščanju in širjenju kampanje preko spleta z uporabo oznak #Double4culture oziroma #Commit1%! ali podpišete spletno peticijo za zvišanje evropskega proračuna za kulturo.

Pozdraviti gre sicer dejstvo, da je v predlogu proračuna prepoznano, da se kultura vključuje in povezuje s številnimi drugimi področji, kot so izobraževanje, raziskovanje in ekonomija. A kot opozarja Culture Action Europe, je kultura tista, ki predstavlja temelj sodobne Evrope in Evropske Unije. Zato je potrebno za sektor nameniti več sredstev, hkrati pa je potrebno ustrezno finančno podpreti tudi delovanje skozi sinergije z drugimi sektorji.

V prihodnjih mesecih bosta predlog obravnavala Evropski parlament in Evropski svet, zato se bodo zagovorniške dejavnosti kulturnikov še nadaljevale. Odločale bodo tudi slovenske evropske poslanke in poslanci!