EU Kampanja: Podvojimo sredstva za kulturo!

Foto: @Škuc
Foto: @Škuc

Po letu 2020 prihaja naslednja finančna perspektiva, ki bo pomembno krojila višino evropskih sredstev tudi v Sloveniji.

Ker se za kulturo trenutno na ravni Evropske Unije namenja procentualno manj kot pol odstotka proračuna, je evropska mreža Culture Action Europe (CEA), katere članica je tudi Asociacija, sprožila kampanjo, v kateri poziva k zvišanju evropskih sredstev za kulturo v naslednji finančni perspektivi. Kampanja se na spletu širi z oznako #Double4culture oziroma #Commit1%!. Pridružuje se ji tudi Asociacija.

Dosedanji večletni finančni okvir je za kulturo skrbel neposredno zgolj preko programa Ustvarjalna Evropa, ki pa je kulturni produkciji v širšem pomenu namenjal zgolj eno tretjino sredstev. Slednje predstavlja gleda na velikost evropskega proračuna manj kot 0,14 %, zato je razumljivo, da je potrebno v naslednji finančni perspektivi EU za kulturo izboriti večji pomen. Še posebej je pri tem potrebno opozoriti na številne raziskave, ki kažejo na pomen kulture tako za povezovanje Evropske unije, kot tudi za večanje socialne vključenosti, turistični potencial, vpliv na transport in vpletenost v druge sektorje. Več o pomenu kulture lahko preberete tudi v nedavni raziskavi organizacij Culture Action Europe in Budapest Observatory z naslovom The Value and Values of Culture.

Kampanja #Double4culture torej prvenstveno stremi k temu, da bi se v naslednji finančni perspektivi povečal skupni proračun, ki se namenja kulturi v EU. Ker pa evropski poračun ni razdeljen po področjih, kot je običajno za nacionalne proračune, je CEA oblikovala še drugo kampanjo, to je #Commit1%!, s katero poziva k vključevanje kulture v različne proračunske postavke v višini vsaj enega odstotka. Istočasno je bila lansirana tudi peticija, s katero prav tako podpirate kampanjo in ki jo lahko podpišete na tem spletnem naslovu.

Kampanjo Podvojimo sredstva za kulturo je potrebno vzeti tudi kot primer dobre prakse, ki jo velja prenesti tudi na nacionalno in lokalno raven. V Sloveniji proračun za kulturo že vrsto let bolj kot ne stagnira, pred tem pa se je močno zniževal, zato je nujno, da se v času konjunkture zahteva več sredstev tudi za kulturo.

Deli