Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju

Kratko o razpisu:  Razpis je namenjen sofinanciranju enomesečnih bivanj in ustvarjanju v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju

Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo RS

Zgodovina razpisov in dejavnosti Asociacije:

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Kratko o razpisu: Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi so namenjene ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter povečanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.
Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo

Zgodovina razpisov in dejavnosti Asociacije:

Enoletni javni razpis za izbor kulturnih projektov po področjih Ministrstva za kulturo

Kratko o razpisu:  Letno sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov iz vseh področji umetnostih, ki so pomembni na nacionalni in/ali mednarodni ravni, so v javnem interesu in nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanja vrhunskih in posebej nadarjenih ustvarjalcev in izvajalcev, njihovi večji mobilnosti ter spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev in izvajalcev v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo RS

Zgodovina razpisov in dejavnosti Asociacije:

Enoletni javni razpis za izbor kulturnih projektov po področjih Ministrstva za kulturo 2020

Ime: Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti/glasbene umetnosti/uprizoritvene umetnosti/intermedijske umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Razpisuje: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 03. 01. 2020

Povezava na razpis: JPR-VIZ-2020, JPR-GUM-2020, JPR-UPRIZ-2020, JPR-IMU-2020

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog uredbe je Asociacija poslala 28. januarja 2020 in so dostopni na tej povezavi.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju

Kratko o razpisu:  Razpis je namenjen sofinanciranju enomesečnih bivanj in ustvarjanju v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju

Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo RS

Zgodovina razpisov in dejavnosti Asociacije:

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 202 0sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-REZ-2020)

Ime: Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 202 0sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-REZ-2020).

Razpisuje: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 4. 10. 2019

Povezava na predlog

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog uredbe je Asociacija poslala 21. januarja 2020 in so dostopni na tej povezavi.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PK4)

Ime: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP4)

Predlagatelj: Vlada Republike Slovenije
Datum objave: 28. 06. 2020

Povezava na zakon: PKP4

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog zakona je Asociacija poslala 6. julija 2020 in so dostopni na tej povezavi.

Protikorona paketi

Kratko o zakonih:  Vlada RS je v času razglašene epidemije 2020 sprejela interventni zakon z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 za državljanke in državljane RS. S tem zakonom se je določalo začasne ukrepe na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja pravic iz naslova starševskega varstva, davkov, javnih financ, plač v javnem sektorju in gospodarskih družbah v neposredni in posredni večinski državni lasti, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, upravljanja z vodami, varstva okolja, kulture, znanosti in raziskovanja, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zavarovalništva in trga finančnih instrumentov, javnega naročanja, pogodbenih kazni, izvršbe in osebnega stečaja, izvajanja javnih storitev, finančnega poslovanja podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, oprostitev plačila storitev RTV signala in dodatnih pooblastil policije in  dopolnilo določbe Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev,  Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov in Zakona o nalezljivih boleznih.

Predlagatelj: Vlada Republike Slovenije

Zgodovina sprememb zakona in dejavnosti Asociacije:

  • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)(PKP1) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (PKP2) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)(PKP3) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (PKP5) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (PKP6) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (PKP7) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) (PKP8) ODZIV ASOCIACIJE
  • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) (PKP9) ODZIV ASOCIACIJE

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PK3)

Ime: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP3)

Predlagatelj: Vlada Republike Slovenije
Datum objave: 29. 05. 2020

Povezava na zakon: PKP3

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog zakona je Asociacija poslala 22. maja 2020 in so dostopni na tej povezavi.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP2)

Ime: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (#PKP2)

Predlagatelj: Vlada Republike Slovenije
Datum objave: 21. 04. 2020

Povezava na zakon: PKP2

Odziv Asociacije:

Komentarje na objavljeni predlog zakona je Asociacija poslala 23. aprila 2020 in so dostopni na tej povezavi.