Nadaljevanje dialoga z MOL

Mestna občina Ljubljana z nevladnim sektorjem in samozaposlenimi v kulturi vodi strukturiran dialog preko delovne skupine, v kateri delujejo tudi predstavniki Asociacije.

Skupina se je v letošnjem letu do zdaj sestala dvakrat, in sicer januarja in juliju, glavne tematike pa so bile predvsem rebalans proračuna za leti 2022 in 2023, prostorska problematika NVO, ki delujejo v Mestni občini Ljubljana, negotov finančni položaj, v katerem so se nahajajo tako nevladne organizacije kot samozaposleni v kulturi ter Strategija razvoja kulture Ljubljanske urbane regije.

O rebalansu proračuna za leti 2022 in 2023, ki se bo predvidoma zgodil jeseni, so člani skupine razpravljali tako na 21. kot 22. seji, predlagani popravki za polje kulture pa naj bi šli predvsem v smer upoštevanja inflacije in draginje. Jeseni bo MOL vnovič objavil tudi Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA v letu 2022. Mestna občina je pozdravila uspešnost NVO v MOL pri pridobivanju evropskih sredstev in bo v ta namen ustrezno razširila bazen upravičencev do sredstev iz naslova razpisa, katerega vrednost bo sicer ostala enaka lanskoletnemu, ter nekoliko povišala možni odstotek zaprošenih sredstev. Člani dialoške skupine so MOL predlagali, da bi v bodoče upravičence za evropske aktivnosti, ki se vršijo na območju MOL, lahko zaprošali vsako leto v času trajanja projekta.

V okviru dialoške skupine se je redno pozornost namenjala tudi prostorski problematiki NVO in samozaposlenih v kulturi, pa naj gre za dogajanje, vezano na področje Metelkove, dejstvo, da nevladne organizacije, ki delujejo na področju MOL, še naprej izgubljajo prostore ter potreba po skladiščnih, pisarniških prostorih, ateljejih in produkcijskih prostorih velika. MOL si namerava v okviru zmožnosti še naprej prizadevati za infrastrukturno podporo NVO in samozaposlenim v kulturi, nameravajo npr. napovedali so prenovo Gledališča Glej, energetsko sanacijo stavbe na Trgu prekomorskih brigad 1 in zagotovitev skladiščnih prostorov za NVO. V odziv na opozorilo članov dialoške skupine, da NVO v ljubljani izgubljajo plakatna mesta, so pripravljeni preučiti možnosti za zagotovitev brezplačnih mest za promocijo, ki bi vsaj deloma upoštevale potrebe NVO.

Člani dialoške skupine so MOL sicer opozorili na negotov finančni položaju, v katerem se nahajajo nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi. Narašča namreč nesorazmerje med sredstvi za javne zavode in nevladne kulturne organizacije v MOL, čeprav se sicer sredstva v absolutnih številkah za nevladne kulturne organizacije povečujejo v manjšem obsegu.

Člani dialoške skupine so se sicer seznanili tudi s procesom priprave Strategije razvoja kulture Ljubljanske urbane regije, ki jo vodi posebna komisija, ki ji načeluje dr. Uroš Grilc. Trenutno so v fazi pridobivanja predlogov s strani lokalnih koordinatorjev za področje kulture, MOL pa si želi, da bi se aktivno v oblikovanje strategije in vanj vmeščenih projektov s koncem poletja vključile tudi NVO iz področja MOL.

Deli