Večletni projektni razpis pozen in problematičen

V društvu Asociacija smo se odzvali na Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področjih umetnosti v letih 2022-2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo in ki je izpostavil številne probleme.

Asociacija je v odzivu med drugim izpostavila problematičnost trenutka in konteksta, v katerih se je Ministrstvo za kulturo Republike odločilo objaviti zadevni javni razpis.

V društvu ministrstvo namreč redno pozivamo, naj se programski, večletni projektni ter enoletni projektni javni razpisi v letu v pravkar opisanem vrstnem redu objavijo dovolj zgodaj in v dovoljšnem časovnem razmaku, da so prijaviteljem rezultati o sofinanciranju na posamičnem razpisu znani že pred odločitvijo za kandidiranje na naslednjem razpisu ter hkrati dovolj zgodaj, da so rezultati vseh znani že pred začetkom koledarskega leta, v katerem pričenjajo s programskimi in projektnimi aktivnostmi.

Ministrstvo smo hkrati pozvali, naj rezultate razpisa objavi v najkrajšem možnem času, saj scenarij, po katerem bi upravičenci rezultate razpisa prejeli šele konec marca ali v začetku aprila, lahko v primeru zavrnitve za producente predstavlja škodo, v vseh primerih pa močno ovira načrtovanje in izvajanje aktivnosti. Z dinamiko objav razpisov organ hkrati močno narekuje kulturno ponudbo države najmanj v prvem koledarskem letu sofinanciranega obdobja razpisa, s čimer so oškodovani producenti, predvsem pa občinstva in naš kulturni prostor, saj čakanje na rezultate pogosto pomeni, da producenti aktivnosti načrtujejo za čas po njihovi razglasitvi.

V odzivu se je Asociacija osredotočila tudi na problem, ki ga predstavlja znižanje na postavki Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti zagotovljenih sredstev, iz katere država sofinancira programe in projekte nevladnih organizacij. Skupno vrednost zagotovljenih sredstev za izvedbo tekočega programskega in večletnega projektnega razpisa namreč že zdaj zagotovljeno vrednost na postavki presega za 1.666.601,00 EUR , enoletne projektne razpise za različna področja ustvarjalnosti pa še čakamo.

Odziv v celoti lahko preberete na tej povezavi.

Deli