STOP zamejevanju dostopa do štipendij za ustvarjalce!

arhis @RAVNIKAR GALLERY SPACE

Ministrstvo za kulturo RS je 3. decembra 2022 objavilo Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki je zadnjih nekaj let razpisan kot neposredna podpora umetnikom in ustvarjalcem, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, kako je razpis oblikovan.

Ministrstvo za kulturo je ob terminski neustreznosti objave razpisa, ki se zaradi pozne objave zamika v praznični čas dopustov, z razpisom vnovič uveljavilo staro prakso, po kateri so do delovnih štipendij iz naslova zadevnega razpisa upravičeni izključno samozaposleni, ki so rojeni do vključno leta 1992 in torej stari največ 29 let.  To pomeni, da je delovna štipendija iz naslova razpisa danes namesto 24,6 odstotka namenjena zgolj 6,5 odstotka samozaposlenim v kulturi.

S spremembo starostnega pogoja za upravičenost samozaposlenih do prejema delovne štipendije iz 35 na 29 let je ministrstvo močno skrčilo količino samozaposlenih, ki do spodbude lahko dostopa. Namesto 779 posameznikov, ki so kot stari največ 35 let danes vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, jih do spodbude lahko dostopa le 209. Rešitev ministrstva tako močno krni pogoje samozaposlovanja na področju kulture, državne spodbude za ustvarjalke in ustvarjalce pa so že v splošnem močno zamejene.

V društvu Asociacija sicer pozdravljamo, da ministrstvo pozna mehanizem, ki je namenjen mladim, če prav to v razpisu ni eksplicirano. Na splošno in tudi v primerjavi z mladimi pa Asociacija opozarja na pomanjkanje ustreznih spodbud za ostale starostne skupine samozaposlenih, tudi skozi posamična umetniška področja, v okviru katerih delujejo, ki se je z odločitvijo ministrstva še zaostrilo

Problematična ostaja tudi višina razpisanih delovnih štipendij. Vsota 3.000,00 EUR na osebo, do katere je prijavitelj upravičen le vsake nekaj let, je namreč mnogo prenizka. Ministrstvo za kulturo v razpisni dokumentaciji navaja predvideni namen štipendij, ki pa ga finance nikakor ne podprejo. Namen delovnih štipendij naj bi namreč bil ohranjanje in spodbujanje samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo, povečanju števila projektov, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc ter večji mobilnosti in razvoju samozaposlenih v kulturi.

Tudi v luči izjemno visokega proračuna za kulturo ter interventnih in kohezijskih evropskih sredstev, ki se na nobeni točki niso odrazile v štipendijski politiki Ministrstva za kulturo, ko gre za samozaposlene v kulturi, smo ministrstvo pozvali, naj zagotovi dodatna sredstva za podporo vseh samozaposlenih v kulturi, ne glede na njihovo starostno skupino. Hkrati smo ministrstvo pozvali še k celostni reformi področja samozaposlenih v kulturi, ki bi vključevalo karierno dinamiko in bilo tudi ustrezno finančno podprto.

Odziv, ki smo ga poslali na ministrstvo, lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Deli