PKP 10 – Tudi ukrepi za kulturo so potrebni

Vlada RS je pripravila t.i. deseti protikorona paket, ki kulturi jubilejno ne namenja zadostne pozornosti. Kljub temu da je vpliv epidemije na kulturo sedaj že zelo dobro evidentiran in je zapisan tudi v osnutku nacionalnega programa za kulturo, pa se kulturi ponovno ne namenja posebne pozornosti.

Odločevalce smo zato ponovno opozorili na kopico ukrepov, vse od ustrezne prilagoditve kriterijev za samozaposlene v kulturi do zagotavljanje izpada dohodka zavoljo vladnih odlokov, ki zmanjšujejo kapacitete kulturnih prizorišč in številne druge.

V Asociaciji smo ob različnih priložnostih, na primer oktobra na seji Odbora za kulturo v Državnem zboru, opozarjali na neenakopraven položaj samozaposlenih, ki jim za razliko od zaposlenih ne pripada karantena ali višja sila za varstvo otrok v karanteni. Pozdravljamo, da se s PKP 10 ta problem naslavlja in da se ga razrešuje tudi za nazaj. Tudi ukrep sofinanciranja hitrih testov je dobrodošel, ob tem pa smo v našem odzivu izpostavili, da so predvidene kazni za samozaposlene nerazumno visoke.

V osnutku Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 pa smo žal zaman iskali ukrepe za področje kulture, četudi je sedaj že večkrat in tudi v nacionalnih dokumentih potrjena ugotovitev, da je to eden od sektorjev, na katerega je epidemija imela največji vpliv. Ker ukrepov, ki bi naslovili konkretne aktualne težave na področju kulture, ni, smo jih za odločevalce pripravili v Asociaciji.

Eden ključnih ukrepov bi pomenil naslovitev težav z zmanjšanjem kapacitet za sprejem publike na kulturnih prireditvah. Vlada je v začetku novembra sprejela odlok, s katerim je praktično razpolovila število sedežev na kulturnih prireditvah, kar za organizatorje na področju kulture pomeni tudi razpolovitev prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. Ker škoda nastaja zavoljo vladnega odloka, bi morala vlada zagotoviti ustrezno nadomestilo. Predlagamo pavšalni sistem, seveda pa so možni tudi drugi, a težavo bi bilo nujno nasloviti.

Ponovno predlagamo naslovitev še ene težave, nastale zavoljo epidemije, in sicer se je število priložnosti za delo samozaposlenih v kulturi od časa trajanja epidemije možno zmanjšalo, kar pomeni, da bodo posamezniki težje izpolnjevali pogoje obsega dela ob pridobivanju ali podaljšanju pravice do plačila prispevkov. Odločevalcem zato predlagamo, da se s PKP 10 uredba o samozaposlenih v kulturi ustrezno spremeni.

Ponovno predlagamo tudi dodatne štipendije za ustvarjalce s področja kulture, saj vemo, da številni niso bili upravičeni do temeljnega dohodka, težave s pridobivanjem dela pa se zavoljo zaostrene situacije nadaljujejo. Ukrep dodatnih finančnih spodbud za ustvarjalce bi tako vsaj delno ublažil slabe razmere.

Celoten odziv Asociacije lahko preberete na tej povezavi.

Deli