Odločno proti vladni nameri uničenja NVO v kulturi

Nedavno je bil v zakonodajno proceduro vložen rebalans proračuna za leto 2022, ki za kulturo v splošnem sicer ohranja zadovoljivo višino sredstev, a hkrati na področju močno znižuje sredstva za nevladni sektor.

Vlada in Ministrstvo za kulturo RS predlagata, da se sredstva za NVO v kulturi, ki so predvsem na postavki »(3340) 3340-18-0012 Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti«, z rebalansom zniža iz dobrih šestih milijonov na zgolj tri milijone in pol, kar je za sektor povsem uničujoča napoved.

V nadaljevanju objavljamo poziv, ki smo ga poslali na Ministrstvo za kulturo, dopis pa je dostopen tudi na tej povezavi.

***

Ministrstvo za kulturo
Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana

Ljubljana, 8. oktober 2021

Ostro nasprotujemo znižanju proračuna za nevladni sektor v kulturi v letih 2022 in 2023

Spoštovani,

v društvu Asociacija ostro nasprotujemo nameri Vlade RS in Ministrstva za kulturo RS, da ob zagotavljanju primernega proračuna za kulturo v letu 2022 predlagata nevzdržno znižanje sredstev, namenjenih umetnostnim programom in projektom nevladnega sektorja. Povsem v neskladju z evropskimi usmeritvami je, da se postavka »(3340) 3340-18-0012 Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti«, iz katere se sofinancira večina nevladnih organizacij, iz višine 6.446.728 evrov v prvotno sprejetem proračunu s predlogom rebalansa za 2022 zmanjšuje na zgolj 3.633.399 evrov. Navedeno pomeni skoraj prepolovitev sredstev, in potem ko je bilo z objavo programskega razpisa (oznaka JPR-PROG-2022-2025) za naslednje štiriletno obdobje slutiti finančno normalizacijo in stabilizacijo nevladnega sektorja v kulturi, izpostavljena napovedana sprememba pomeni padec na eno najnižjih ravni financiranja v zadnjih dvajsetih let.

Gre za zadnjo artikulacijo in nadaljevanje nesprejemljivega odnosa aktualne vlade do nevladnega sektorja v kulturi, odnosa, ki je v popolnem nasprotju z evropskimi vrednotami in težnjami, ki gredo v smer krepitve nevladnega sektorja, in je v nasprotju z nacionalno strategijo razvoja nevladnega sektorja.

Ostro nasprotujemo tudi skoraj 700.000 evrov težkemu znižanju na postavki »180304 Založništvo« in sorodno velikemu znižanju na postavki »180307 Ljubiteljska kultura«, dveh postavkah, iz katerih se med drugimi sofinancirajo tudi poklicne nevladne organizacije.

Če smo zaradi epidemije v Sloveniji pridelali več milijardni primanjkljaj in se na večini resorjev zavoljo dodatnega zadolževanja sredstva ohranja visoka, potem je povsem neprimerno in neustrezno, da se sredstva znižuje na račun programov in projektov nevladne kulture. Proti znižanju ostro protestiramo in vas pozivamo, da v proceduri sprejemanja proračuna v Državnem zboru na navedenih postavkah zagotovite financiranje v višini, kot je bilo za leto 2022 prvotno predvideno. Povsem enakovredno problematičen je proračun za leto 2023, v katerem je treba na postavki »(3340) 3340-18-0012 Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti« ohraniti višino sredstev, ki je enaka tisti, vpisani v sprejeti proračun za leto 2022, torej dobrih šest milijonov evrov.

Lep pozdrav,

Društvo Asociacija

Deli