Dialog z MOL tudi v 2021

V društvu Asociacija znotraj dialoške skupine nadaljujemo kontinuiran dialog z Mestno občino Ljubljana. V letošnjem letu smo se sestali večkrat, razprava pa je bila vezana predvsem na proračun za NVO v kulturi, vzpostavljajoči se Centra Rog, zapuščini EPK, kulturno strategijo LUR in druge teme.

Pri vseh temah se zavedamo trenutnega okvira, v katerem se nahajamo, skupina pa je skozi konstruktivno kritiko vselej usmerjena k iskanju rešitev.

Že v začetku leta 2021 smo v Asociacij z dopisom ob sprejemanju proračuna MOL opozorili, da se dolgoletno razmerje financiranja znotraj področja kulture odmika od uravnoteženosti. MOL smo pozvali h kontinuiranemu vsakoletnemu dvigu sredstev za NVO, pri čemer se kažejo indici, da bi v okviru zmožnosti do povišanja lahko prišlo že v letu 2022, kar vsekakor pozdravljamo.

Po razglasitvi mesta, ki bo v Sloveniji v letu 2025 nosilo naslov Evropska prestolnica kulture, se je v Ljubljani odprlo vprašanje zapuščine prijave za omenjeni naslov. O temi smo na skupini večkrat razpravljali in kaže, da obstaja precejšnja verjetnost, da bo do prvih konkretnih korakov realizacije zapuščine prišlo v letu 2022.

Tudi dogajanje okoli Centra Rog je bilo v letošnjem letu večkratna tema pogovorov, pri čemer skuša skupina z različnimi odzivi usmerjati razvoja vprašanja v pozitivno smer. Naposled se ob nekaterih obravnavanih temah organsko pojavlja tudi vprašanje strategije razvoja kulture v LUR, ki zavoljo epidemije nekoliko zamuja, vsekakor pa si nadejamo, da bo v prihodnjem letu oblikovan razvojno naravnan dokument, ki bo stremel tudi k realizaciji zapisanih ciljev.

Deli