Video pogovor: Avtorske pravice za akterje na področju KKI

Video @Tea Grahek Lebar

Društvo Asociacija je v sodelovanju s Centrom za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v sklopu projekta Izobraževalne delavnice Krepitev KKI pripravilo video pogovor z Uršo Chitrakar  na temo avtorskih pravic.

Pogovarjali smo se o tem, kaj so avtorske pravice, zakaj je poznavanja tega področja za avtorice izjemno pomembno in kako te pravice zaščiti.

V sklopu projekta bomo z izbranimi mentoricami* skozi video pogovore naslovili najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo o določeni temi. Z Uršo Chitrakar smo spregovorili o avtorskem pravu v slovenski zakonodaji, o tem kaj avtorske pravice so in kako jih uveljavljati.

Video pogovor služi kot predstavitev osnov pristopanja k avtorskemu pravu. Posamezne vsebine so bile podrobneje naslovljene na izvedeni delavnici, ki jo bomo v prihodnje  skušali še ponoviti. Da jo ne zamudite, redno spremljajte spletno stran Asociacije in FB

Projekt Izobraževalne delavnice: Krepitev kulturnega in kreativnega sektorja je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

* V besedilu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za ženski spol se uporabljajo kot nevtralni za vse spole.

Deli