Rabimo ukrepe in ne spremembe pravilnika

Ministrstvo za kulturo je nedavno v javno razpravo poslalo Pravilnik o strokovnih komisijah, ki se je spreminjal pred manj kot dvemi leti, ko je doživel nekaj pozitivnih sprememb.

Tokratni predlogi grejo žal v popolnoma napačno smer, zato smo ministra pozvali k umiku predloga iz javne razprave.

Problematičen je ponovno že sam način, kako je bil pravilnik poslan v javno obravnavo, saj pred tem ni bilo nobene razprave in usklajevanja z deležniki. Dialoških skupin ministrstvo še vedno ni sklicalo, Nacionalni svet za kulturo predloga ni obravnaval, prav tko se minister po naših informacijah o spremembah ni pogovarjal s samimi strokovnimi komisijami, ki bi seveda lahko dale relavanten odziv na način dela.

Namesto civilnega dialoga in skupnega usklajevanja novega pravilnika smo deležni predloga, ki krči nekatere od pridobljenih demokratičnih postulatov. Dosedanje strokovne komisije so bile sestavljene iz petih do sedmih članov, medtem ko predlog predvideva zgolj tri do pet članov. Nadalje je pravilnik do zdaj predvidel, da so člani strokovnih komisij izključno strokovnjaki, novi predlog pa uvaja možnost, da so med člane strokovne komisije imenovani tudi uslužbenci ministrstva za kulturo, in to kar dva. To pomeni, da bi teoretično lahko dva uslužbenca ministrstva za kulturo v tričlanski komisiji odločala o danih zadevah. Tovrstno telo zares zelo težko imenujemo strokovna komisija. Izpostavljamo še, da so bile trenutne strokovne komisije imenovane s transparentnim javnim postopkom, kar je pomenilo velik prelom od dotedanje prakse neposrednega imenovanja. Žal se ta praska jasno prekinja, pri čemer ministrstvo v obrazložitvi zapiše: »Člane komisij na podlagi povabila po njihovem predhodnem soglasju imenuje minister«. Povabilo nikakor ni enako javnemu in transparentnemu pozivu.

Seveda pa je dodatno problematičen tudi čas. V Sloveniji je z 19. oktobrom 2020 razglašena epidemije. Vsa država, in z njo tudi kulturni sektor, se sooča z resnimi izzivi pandemije, kulturna politika pa očitno največji izziv vidi v spremembah Pravilnika o strokovnih komisijah. Veliko bolj pomembno bi bilo premisliti, kako bomo ponovno zagnali kulturni sektor, ko se bodo razmere uredile. Ministrstvo je glede vavčerjev za kulturo večkrat izpostavilo, da je realizacija težavna, zato predlagamo, da se raje kot Pravilniku o strokovnih komisijah posveti pregledu že realiziranih praks uvedbe vavčerjev v kulturi v drugih država (Italija, Belgija, Slovaška …). Praktično potrjen je tudi proračun za leto 2021, kar pomeni, da ni več ovir zato, da bi ministrstvo objavilo nov enoletni projektni razpis za leto 2021. V kolikor je bilo leto 2020 glede izvedbe rekordno kratko, naj bo vsaj leto 2021 normalno dolgo. Veliko izzivov pa je tudi glede realizacije tekočih projektov in programov in tudi tukaj bi lahko ministrstvo posvetilo več časa iskanju možnosti, kako slednje izpeljati čim bolje. To so vsaj trije ukrepi, ki imajo prednost pred Pravilnikom o strokovnih komisijah, katerega spremembe dano situacijo zares samo poslabšujejo, saj bodo dodatno upočasnile že tako težavne procese odločanja.

Zavoljo vsega navedenega smo ministrstvo pozvali, da predlog sprememb Pravilnika o strokovnih komisijah umakne iz javne obravnava.

Celoten odziv Asociacije je dosegljiv na tej povezavi.

Deli