SERVIS: Kako spremeniti status v 100%

Samozaposleni v kulturi imajo ob statusu pogosto tudi delno zaposlitev, pri čemer so slednje velikokrat kratkotrajne narave. Navedeno pomeni, da morajo po izteku pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas preiti v polno samozaposlenega v kulturi, kar vključuje nekaj administrativnega dela.

V spodnjem prispevku predstavljamo postopek prehoda iz delne zaposlitve in delne samozaposlitve v polni samozaposlitveni status.

Samozaposleni v kulturi, ki so bili delno zaposleni in delno samozaposleni, morajo v primeru, da želijo postali polno samozaposleni opraviti kar nekaj administrativnega dela.

Samozaposleni v kulturi, ki imajo pridobljeno pravico do plačila prispevkov s strani Ministrstva za kulturo, morajo najprej o tem obvestiti pristojno ministrstvo. To storijo z izpolnjeno Vlogo za spremembo delovnega časa v samozaposlitvi. Kot prilogo vlogi je potrebno priložiti kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi oz. primarno pogodbo, kjer je razviden datum veljavnosti pogodbe za določen čas.

Ministrstvo na podlagi predložene vloge in dokazil izda odločbo o spremembi statusa za polni delovni čas. Samozaposleni, ki so čez podoben postopek že šli, opozarjajo, da lahko ta del traja dalj časa, zato je potrebno poskrbeti, da je vloga oddana pravočasno oz. dovolj zgodaj.

Samozaposleni morajo najkasneje v osmih dneh od nastale spremembe spremeniti statusno ureditev na točki SPOT- Slovenski poslovni točki. Z obrazcem M-2 se mora samozaposlena oseba najprej odjaviti iz zavarovanja (velja datum odpovedi pogodbe o zaposlitvi), nato pa se mora ponovno prijaviti v sistem obveznega socialnega zavarovanja z obrazcem M-1, t.j. z dnem ko želi uveljavljati status samozaposlenega v kulturi za polni delovni čas.

Samozaposleni v kulturi, ki imajo priznano pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna, obrazcu M-1 dodajo še prilogo t.j. odločbo Ministrstva za kulturo o spremembi statusa za polni delovni čas.

V primeru, da Ministrstvo za kulturo zamuja z izdajo odločbe, lahko postopek začnete tudi brez nje, saj roka osmih dni ne smete zamuditi. V tem primeru bo Finančna uprava RS čakala na potrditev s strani ministrstva, obvezno zdravstveno zavarovanje pa velja glede na datum vpisa, zapisan v obrazcu M-1.

Osebo, ki je bila prej delno zaposlena, mora z obrazcem M-2 iz zavarovanja odjaviti tudi nekdanji delodajalec, in sicer z dnem odpovedi pogodbe o zaposlitvi oz. z dnem izteka pogodbe.

Na kratko:

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juniju 2023.

Deli