Kultura mora biti sestavni del tretjega paketa

Vlada bo v kratkem obravnavala t.i. tretji paket protikorona pomoči, za katerega se je od začetka izpostavljalo, da bo naslavljal konkretne ukrepe po posameznih področjih.

V društvu Asociacija že dalj časa poudarjamo, da bo kultura med najbolj prizadetimi, saj so se kulturna prizorišča prva zapirala in se bodo zadnja odpirala. Veliko težav na področju kulture ostaja, med drugim, kako ponovno privabiti obiskovalce, kako jim zagotoviti varnost in seveda kako spodbuditi kulturno umetniško produkcijo.

Predlagamo dopolnitev tretjega protikorona paketa tako, da se vanj zapiše sklad za nepovratna sredstva, namenjen organizacijam, ki jih je epidemija močneje prizadela in za svoj obstoj potrebujejo nepovratna sredstva. Četudi so bila v prejšnjih ukrepih zagotovljena poroštva za kredite, pa slednji za kulturo, še posebno nevladno, povečini ne predstavljajo najboljše rešitve. Kot veliko bolj primerna rešitev se kaže sklad, ki bi pomagal ohraniti kontinuiteto vrhunske kulturne produkcije.

Nadalje predlagamo štipendije za samozaposlene v kulturi, pri čemer bi njihovi učinki bili večkratni, saj bi naslavljali problem odsotnosti naročil, dolgoročno perspektivo ustvarjalnosti in zagotavljali kontinuiteto umetniške produkcije.

Po vzoru trenutnega predloga vavčerjev za turizem je potrebno uvesti tudi vavčerje za kulturo ali uvesti vavčerje, ki bodo poleg turizma vključevali tudi kulturo. Treba se je zavedati, da je velik del kulture tudi kulturni turizem in obratno, turizem je močno povezan s kulturnimi vsebinami.

Urediti je potrebno tudi vrednotnice za kulturne prireditve, saj v kulturi prav tako obstaja veliko že zakupljenih dogodkov ali aktivnosti, kjer prihaja do nejasnosti, kako se bo sredstva unovčilo. Jasno zapisan sistem vrednotnic bi igral pomembno vlogo pri že kupljenih kartah, abonmajih in sorodnih plačilih.

Tudi ukrepa čakanja na delo in predvidene subvencije skrajšanega delavnika sta za del kulturnih producentov pomembna mehanizma, ki ju je potrebno ohraniti oziroma vzpostaviti, saj ni videti, da se bodo kaj kmalu spet začeli izvajati večji koncertni in sorodni dogodki.

Prav tako ponovno pozivamo Ministrstvo za kulturo, da prične aktivno naslavljati vprašanje izvedbe večletnih projektov in programov za nevladne organizacije na način, da izvajalcem sporoči jasne možnosti realizacije prijavljenih aktivnosti (sprememba projektov in programov, podaljšanje izvedbe v leto 2021, priznavanje nastalih stroškov in sorodno).

Naposled pozivamo Ministrstvo za kulturo tudi k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju protokolov odpiranja kulturnih prizorišč in k zavzemanju po čimprejšnjem ponovnem obratovanju gledališč, koncertnih prizorišč in ostalih kulturnih prostorov.

Celoten odziv Asociacije je dostopen na tej povezavi.

Deli