Potrebujemo interventni zakon za kulturo

Z razglasitvijo epidemije se je stanje na področju kulture še dodatno radikaliziralo in ob napovedih, da bodo takšne razmere trajale več tednov ali celo mesecev, se je večina samostojnih ustvarjalcev in nevladnih organizacij znašlo v izjemno težkem položaju.

Medtem ko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že sprejema interventni zakon s katerim bo pomagalo podjetjem, pozivamo, da enako stori tudi Ministrstvo za kulturo in z ustreznimi ukrepi prepreči kolaps kulturnega sektorja. Na odločevalce smo zato naslovili še eno javno pismo, kjer konkretiziramo ukrepe s katerimi je možno zajeziti negativni val.

Celotno javno pismo objavljamo v nadaljevanju.

Kultura nujno potrebuje interventne ukrepe

Ljubljana, 13. marec 2020

Vladi, Ministrstvu za kulturo, županjam in županom

Pred dnevi smo objavili javno pismo, v katerem smo Vlado RS in Ministrstvo za kulturo pozvali k zagotavljanju interventnih ukrepov, ki bodo naslovili izredni upad sredstev v kulturnem sektorju. Stanje je z razglasitvijo epidemije, zapiranjem vzgojno-izobraževalnih ustanov in odpovedjo vseh kulturnih dogodkov alarmantno. V nastali situaciji so ogromno škodo in breme že utrpeli najbolj prekarizirani, to so samozaposleni v kulturi. Zato na prvem mestu velja splošni poziv vsem organizacijam (tako javnim zavodom, nevladnim organizacijam kot gospodarstvu), ki sodelujejo s samozaposlenimi v kulturi, naj poskrbijo, da bodo ustvarjalci prejeli sredstva za svoje delo, četudi je to morda še v nastajanju, njihova javna predstavitev pa je bodisi prestavljena ali odpovedana. V tem trenutku je treba poskrbeti za likvidnost posameznikov, ki se bodo sicer znašli v še večjih težavah.

Vezano na izpostavljeno pozivamo vse odločevalce, da glede na posebne razmere prilagodijo izplačilno politiko in poskrbijo, da bodo vse kulturne organizacije in inštitucije imele zagotovljen denarni tok. To konkretno pomeni dodatno avansiranje aktivnosti, četudi te morda še niso bile izvedene v celoti. S takšnim ukrepom se bo zagotovilo tudi kontinuirano delovanje nevladnega sektorja, ki se bo sicer znašel pod velikim pritiskom. Ob tem se je treba zavedati, da so bile nevladne organizacije že pred razglasitvijo epidemije prisiljene odpovedovati številne dogodke. Že zdaj je jasno, da bodo v letu 2020 težko realizirale vse v različnih razpisih prijavljene aktivnosti, saj za to ne bo ne časa ne prostora. Pozdravljamo primer Ministrstva za javno upravo, ki je svojim upravičencem že sporočilo, da bo pri realizaciji kazalnikov v obzir vzelo tudi nastale razmere. Pričakujemo, da bodo podobno stališče svojim upravičencem sporočili tudi na Ministrstvu za kulturo in iz občinskih oddelkov za kulturo. Ob tem opozarjamo, da ne smemo dopustiti, da bi zavoljo situacije bile posamezne aktivnosti avtomatsko preklicane, pač pa pozivamo odločevalce, da omogočijo prijaviteljem, da se upoštevajo vsi stroški, ki so nastali v pripravah na dogodke, tudi če bodo morali biti odpovedani ali prestavljeni v leto 2021. Čas za izvedbo aktivnosti naj se podaljša v prihodnje leto.

Tako za samozaposlene v kulturi kot tudi za nevladne organizacije je treba aktivirati jamstveno shemo, zato da bodo v primerih, ko bo to potrebno, posamezniki in organizacije lahko prišle do premostitvenih sredstev pod ugodnejšimi pogoji. Vseeno pa se je treba zavedati, da bo nastala škoda marsikje nepopravljiva in da v nekaterih primerih niti krediti ne bodo zadostovali, predvsem v primeru večjih mednarodnih dogodkov, konferenc in prireditev. Zato pozivamo Vlado RS in Ministrstvo za kulturo, da za take primere zagotovita nepovratna sredstva.

Samozaposlenim v kulturi v primeru izolacije pripada nadomestilo zavoljo zadržanosti od dela že od prvega dne naprej, a to je le eden od možnih in upajmo da čim manjkrat uporabljenih mehanizmov. Ob tem pa samozaposleni v kulturi za primer karantene nadomestila ne dobijo, kar predstavlja resen problem. Še množičnejši je problem glede zaprtja šol in vrtcev, saj so samozaposleni v kulturi skupina, ki pogosto dela od doma, kar pomeni, da naj bi ob delu nenadoma skrbeli tudi za otroke. Slednje velikokrat ni izvedljivo. Zato pristojne pozivamo, da se interventno spremeni 82.a člen ZUJIK, in sicer na način, da se tudi v tem primeru samozaposlenim v kulturi zagotovi bolniško nadomestilo ali drugo spodbudo, iz katere bo krit izpad dohodka tako v primeru karantene kot v primeru nezmožnosti dela od doma zaradi varstva otrok (zaposleni v tem primeru dobijo vsaj 50 % plače).

Nekatere od predlaganih ukrepov je možno vključiti tudi v nastajajoči interventni zakon Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, sicer pa predlagamo, da interventni zakon pripravi tudi Ministrstvo za kulturo.

Nujno je, da ne podcenjujemo resnosti razmer na področju kulture, predlagani ukrepi pa bodo pravočasno in ustrezno zajezili sicer neizbežne negativne posledice in opustošenje sektorja kulture.

Lep pozdrav,

Društvo Asociacija

Deli