Sodelovanje krovnih organizacij v kulturi

Pred približno dvemi leti se je pričela kampanja Čas je za kulturo in umetnost, kjer so se s skupno agendo povezala krovna združenja na področju kulture. Takrat predvsem v luči volitev, je bilo začrtanih nekaj splošnih okvirov, vmes pa se je kampanja tudi nekajkrat konkretizirala, predvsem skozi javna pisma.

Proces povezovanja se nadaljuje tudi v letu 2020, ko se je na skupnem srečanju v sredini januarja, sestalo skoraj dvajset krovnih organizacij v kulturi.

Sestanek je bil usmerjen predvsem v konkretiziranje nekaterih tematik, ki zadevajo vse samozaposlene v kulturi in nimajo posebnih specifik glede na področja. Govora je bilo predvsem o karierni dinamiki, bolniških za samozaposlene v kulturi, naposled pa tudi o štipendijski politiki. Dejstvo je, da imajo samozaposleni, ki jim je priznana pravica do plačila prispevkov, le te vplačane in obračunane zgolj glede na minimalno plačo. Slednje pomeni, da imajo temu najnižje socialne transferje, poleg tega pa jim ti prispevki zagotavljajo tudi zgolj najnižje pokojnine, kar številne, sicer visoko izobražene ustvarjalcev, po zaključeni ustvarjalni poti, pahne na rob revščine.

Prisotni na sestanku so se strinjali, da so obravnavane teme pomembne in da je potrebno povezovanje okoli le teh nadaljevati v smeri konkretizacije, saj je to zares ena od poti za doseganje sprememb. Začeti proces se bo tako še naprej nadaljeval v upanju, da združeni naposled dosežemo tudi nekatere pomembne in nujne spremembe.

Deli