SERVIS: Atipični zavezanec za DDV

Foto: @SCCA

Če umetniki in umetnice želijo svoje storitve in umetniške produkte večje skupne vrednosti prodajati na mednarodnem trgu, morajo kot rezidenti Slovenije postati atipični davčni zavezanci za DDV.

V servisnem prispevku obravnavamo razloge in postopke, da nekdo postane atipični zavezanec za DDV in ključne značilnosti tega.

Temo atipičnih zavezancev za DDV smo na kratko že omenili v sklopu prispevka Prihodki iz tujine in Pravilno izdajanje računov. Za razjasnitev pogostih dilem na tem področju pa temo tokrat naslavljamo ločeno in fokusirano.

Po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede na ustvarjen poslovni izid (dobiček ali izguba). Seveda pa se ni potrebno vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV, torej niso vsi dolžni pridobiti t.i. identifikacijsko številko (ID) za namene DDV. Vključitev v sistem DDV je obvezna za tiste, katerih promet presega 50.000 evrov. Pod določenimi pogoji pa se samozaposleni morajo vključiti v sistem atipičnih zavezancev za DDV.

Atipični zavezanec za DDV postanete, če:

  • v tekočem koledarskem letu presežete limit nabave blaga znotraj Evropske unije, ki je 10.000 eurov;
  • prejemate storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice EU;
  • opravljate storitve davčnemu zavezancu iz druge države EU (če gre za prodajo blaga ali storitev fizičnim osebam, ta obveza ne velja).

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV davčnemu organu zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Obrazec s predpisanimi dokumenti (npr. pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti) lahko davčni zavezanec z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov predloži tudi neposredno po sistemu e-VEM ali na SPOT točkah vse na enem mestu (točke VEM).

V vlogi za pridobitev ID za DDV je potrebno tudi specificirati jasen namen. Tako je tudi v odločbi, ki jo izda Finančna uprava RS (FURS) zavedeno za kakšen namen vam je bila izdana ID za DDV. V seznamu davčnih zavezancev so zavedene opombe, ki definirajo vrsto zavezancev oz. za katero dejavnost je davčni zavezanec tudi zavezanec za DDV.

Za atipične zavezance za DDV je torej pomembno, da se predpona SI in ID za namene DDV uporablja zgolj in samo za namen opredeljen v odločbi FURS. V primeru opravljanja storitev velja 25. člen (ZDDV-1), po katerem se davčna obveznost določa glede na kraj opravljanja storitve, tj. (poenostavljeno) na naročnika storitve. V skladu s tem, se na račun zapisuje klavzulo »DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 25. čl. ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost; DDV ni obračunan v skladu s 44. členom Direktive Sveta EU 2006/112/ES – obrnjena davčna obveznost. VAT is not charged according to the Article 44 of the Directive EU 2006/112/ES – reverse charge (for recipient).«.

Na FURS so nas opozorili, da prihaja do pogostih napak, ko posamezniki svojo ID za namene DDV navajajo pri osebnih nakupih na tujih portalih spletnih trgovin. Če to storijo, jim FURS v skladu z omenjenim členom zakona obračuna DDV. Zato svetujemo, da ste pozorni, da predpono SI oz. ID za namen DDV uporabljate le za namen za katerega ste jo pridobili.

Atipični zavezanec za DDV mora po ZDDV-1 do 20. dne naslednjega meseca oddati še Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O) in Rekapitulacijsko poročilo (RP-O). Za odjavo oz. za prenehanje identifikacije za namene DDV je potrebno preko sistema eDavki oddati Zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV (DDV-PRE).

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli