SERVIS: Plačevanje socialno varstvenih prispevkov z enim e-računom

Samozaposleni, ki niso upravičeni do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, si morajo te mesečno plačevati sami. Finančna uprava RS (FURS) je v letu 2019 sistem plačevanja poenostavila, hkrati pa tudi izboljšala sistem obveščanja o aktualnih in prihodnjih obveznostih, ki jih imajo zavezanci.

V servisu bomo predstavili kako deluje sistem plačevanja socialno varstvenih prispevkov z enim e-računom, pomen sistema e-Vročanje in nastavitve, ki nam omogočajo ažurno obveščenost ter aplikacijo, ki jo je FURS razvil kot sistem personaliziranega spremljanja davčnih in drugih obveznostih.

FURS od maja 2019 omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. Plačevanje te obveznosti je s tem poenostavljeno, predvsem pa je cenejše, saj se na ta način zmanjšujejo stroški provizije bankam. Z e-računom lahko svoje obveznosti plačajo zavezanci, ki so uporabniki spletne banke in so oddali prijavo na prejem e-računa za plačilo obveznih dajatev.

Pred letom 2019 je FURS omogočal združitev tistih plačil, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun – IBAN. To pomeni, da so bili štirje različni prispevki plačani s tremi položnicami oz. trem različnim javnofinančnim blagajnam: proračunu Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Namesto štirih oz. treh položnic za socialno varnost mesečno, pa lahko zdaj zavezanci obveznosti plačajo z enim e-računom.

Za plačevanje socialno varstvenih prispevkov z enim e-računom se mora oseba pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS je v Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom:

Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije;
Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana;
davčna številka: 77695771.

V prijavi se za »Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše davčna številka osebe, ki prijavo oddaja. Z oddano prijavo se šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. Prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. FURS bo nato na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal preko spletne banke v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki e-Slog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki.

Fizične osebe z dejavnostjo že sedaj do 10. v mesecu prejemajo s strani FURS predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost (POPSV) v portal eDavki. Če na obračune ni pripomb, le ti do 15. v mesecu postanejo dokončni. Po 15. v mesecu FURS lahko začne izdajati e-račune. Ta je v spletno banko zavezanca poslan praviloma najkasneje tri dni pred iztekom roka za plačilo obveznosti. Zavezanci do njih dostopajo prek svoje spletne banke, kjer morajo predizpolnjeni plačilni nalog tudi potrditi. S tem neposredno poravnajo obveznost. Če je 20. v mesecu sobota, nedelja ali praznik, se rok izteče naslednji delovni dan.

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Kljub novemu sistemu lahko, v kolikor se tako odločite, še vedno uporabljate tudi dosedanje načine plačevanja obveznosti. Še vedno se lahko s plačilnimi nalogi plačuje vsako obveznost posebej ali pa se na enem plačilnem nalogu združi tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno. Ob tem velja opozorilo, da je akontacijo dohodnine še vedno potrebno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

Poleg tega FURS izpostavlja še nekaj splošnih pravil, pri sistemu plačevanja z enim e-računom tj. z zbirnim plačilnim nalogom in sicer:

  • če plačilo ne zadostuje za plačilo vseh obveznosti, se posamezna vrsta prispevka poravna v sorazmernem deležu glede na zneske, ki so določeni na e-računu,
  • če ima zavezanec v času plačila e-računa odprte še stare obveznosti iz navedenih prispevkov, se tudi če plača z e-računom, najprej poravnajo starejše obveznosti.

Ob tem FURS poudarja, da se je ob navedenih spremembah poenostavil zgolj sistem plačevanja, medtem ko način obračunavanja in poročanja o akontaciji dohodnine ter prispevkih za socialno varnost ostaja enak, se pravi preko sistema e-Davki. Enako ostaja tudi obveščanje o izterjavah.

Za vse samozaposlene je tako izrednega pomena, da se redno spremlja portal eDavki, saj jim FURS tja odlaga tudi vsa obvestila, terjatve in druge dokumente, preko storitve e-Vročanje. Velja namreč zakonska določba, ki predpisuje obvezno elektronsko vročanje za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Mnogokrat pa zavezanci predajo pooblastilo za upravljanje s sistemom eDavki računovodskim servisom, ki pa lahko v množici strank spregledajo dogodke v eDavkih, ki niso vezane na redne obveznosti. Zato je zelo koristno, da je z obrazcem eVrocanje-POS v sistem vnesen eden ali več elektronskih naslovov, kamor se preusmeri informativno sporočilo o elektronsko odloženih dokumentih v portal eDavki. FURS opozarja še, da se dokumenti hranijo v sistemu eDavki 6 mesecev, nato pa se izbrišejo, zato je priporočljiv tudi prenos in ločeno shranjevanje teh dokumentov.

Poleg tega je FURS v letu 2019 predstavil še novo mobilno aplikacijo eDavki, ki je namenjena fizičnim osebam z dejavnostjo ali brez nje. V mobilni aplikaciji je na voljo poenostavljen vpogled v knjigovodsko kartico, oziroma informacije o tem ali so obveznosti plačila akontacije davka ali prispevkov za socialno varnost že plačane, višina obveznosti za tekoči mesec in do kdaj mora biti znesek poravnan. Aplikacija tudi samoiniciativno obvešča o izteku roka plačila obveznosti na podlagi t.i. »push obvestil« tudi če je aplikacija zaprta. V mobilno aplikacijo eDavki se zavezanec registrira z davčno številko in geslom. Za mobilno aplikacijo eDavki in spletni portal eDavki se uporablja isti uporabniški račun. Če ste se v eDavke že registrirali z davčno številko in geslom preko spletnega portala eDavki, se vam v mobilno aplikacijo ni treba na novo registrirati, temveč se zgolj prijavite z istim geslo.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli