Dialoška skupina o pregledu koalicijskega sporazuma

Na ministrstvu za kulturo je v petek, 21. junija, potekalo tretje srečanje dialoške skupine, tj. delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi, katere glavna naloga je trajni dialog med Ministrstvom za kulturo in civilno družbo pri obravnavi ključnih sistemskih vprašanj, povezanih s samozaposlenih v kulturi.

Srečanje je imelo precej skopo udeležbo. Na njem ni bilo predstavnikov ministrstva za kulturo in zato srečanje tokrat ni bilo sklepčno. Kljub temu je skupina odprla kar nekaj pomembnih vprašanj in podala več vsebinskih predlogov glede izvajanja koalicijskega sporazuma aktualne vlade.

V koalicijskem sporazumu je zapisano: »Zagotovili bomo samostojno proračunsko postavko za področje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi v proračunu Ministrstva RS za kulturo in podvojitev sredstev do leta 2020.« Dialoška skupina je ponovno potrdila nujnost izpolnitve te točke sporazuma, ki se v primeru samozaposlenih v kulturi navezuje na finančna sredstva namenjena pravici do plačila prispevkov za samozaposlene, dnevna nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni, republiške priznavalnine, delovne štipendije in nagrade za področje kulture. Dialoška skupina pa je Ministrstvu za kulturo kot odgovornemu organu države za področje kulture naložila, da s pritiski na vlado poskrbi za čimprejšnjo uresničitev te točke koalicijskega sporazuma.

Naprej je tekla beseda o drugi točki  koalicijskega sporazuma, ki se navezuje na samozaposlene v kulturi. Ta pravi: »Na področju samozaposlenih v kulturi je treba poskrbeti za zdravstveno varstvo z bolniškim dopustom vsaj od četrtega dne naprej, ukiniti je treba cenzus, okrepiti štipendijsko politiko, uvesti karierno dinamiko, zagotoviti ponovno vzpostavitev izjemnih pokojnin ter poskrbeti za vključevanje samozaposlenih v različne priložnosti skozi izvenproračunska sredstva.«

Prisotni so potrdili namero vlade o bolniškim dopustom vsaj od četrtega dne naprej, hkrati pa se sprašujejo, kdaj bo vlada izpolnila to koalicijsko zavezo, saj so v svojem planu navajali uvedbo te spremembe v prvi polovici letošnjega leta. Kljub temu da je junij že minil, do izvedbe še ni prišlo.

Na temo štipendijske politike je član dialoške skupine Rok Vevar predstavil svoj predlog sprememb na tem področju. Primarno je seveda predlog vezan na povečanje finančnih sredstev za štipendije samozaposlenih v kulturi, naprej pa je izpostavil, da je trenutna razpisna politika omejena na štipendiranje mlajših samozaposlenih. Rok Vevar je poudaril, da naj se štipendijska politika preoblikuje na način, da bi bila ta nediskriminatorna do starejše populacije samozaposlenih v kulturi. Poleg tega pa je predlagal uvedbo dolgotrajnejših shem štipendiranja samozaposlenih v kulturi, da bi s tem omogočili kontinuirano umetniško raziskovanje in delo na nekem področju.

Pomembna točka srečanja je bila tudi razprava o konceptu karierne dinamike in kaj bi to lahko pomenilo za primer samozaposlenih v kulturi. Predstavnik Asociacije Jernej Kaluža je predstavil predlog društva, ki je vezan na dolgoročno izboljšanje socialnega statusa za samozaposlene v kulturi. Predlog predvideva višje prispevke za socialno varnost, ki jih upravičencem plačuje država, glede na starost samozaposlenih v kulturi. Z leti bi se tako upravičencem višali prispevki, s tem pa tudi osnova za izračun pokojnine.

Dogovor o delavnici za vzpostavitev dialoga na področje nevladnega sektorja in samostojnih ustvarjalcev v kulturi glede novega predloga nacionalnega programa za kulturo, iz prejšnjega srečanja dialoške skupine je bil zaradi letnih dopustov prestavljen na september. Ob koncu dialoške skupine so se prisotni dogovorili še za naslednje srečanje dialoške skupine, ki bo prav tako septembra.

Deli