Asociacija na tribuni o knjižnem trgu

Foto: @Photon

Na svetovni dan knjige 23. aprila je Društvo slovenskih pisateljev organiziralo tribuno o stanju slovenskega knjižnega trga. Med povabljenimi govorci je bilo tudi društvo Asociacija, katere predstavnik je spregovorili predvsem o prekarnem položaju ustvarjalcev v kulturi, seveda tudi na področju knjige.

Na tribuni smo sicer lahko slišali številne poglede iz različnih delov knjižne verige, kjer na nobenem delu ni zaslediti prav posebnega optimizma. Tudi zato je pomembno, da se izpostavlja težave, pa tudi rešitev, ki so že prepoznane s strani političnih odločevalcev in povečini čakajo predvsem na implementacijo.

Predstavnik Asociacije se je v svojem delu osredotočil predvsem na koalicijsko pogodbo, kjer je zapisanih kar nekaj zavez in glede katerih so velika pričakovanja, da bodo tudi realizirana. Ob tem je bilo izpostavljeno, da si Asociacija že vrsto let prizadeva za karierno dinamiko, ki skrbi za višanje nekaterih socialnih transferjev samozaposlenih v kulturi predvsem pa v obzir jemlje tudi položaj kulturnikov po upokojitvi. Kot kažejo trenutni trendi pokojnine samozaposlenih v kulturi redko presegajo prag revščine in zato je nujno, da prične država ustvarjalcem plačevati sčasoma višje prispevke. Ob tem ne smemo pozabiti tudi na ponovno uvedbo izjemnih pokojnin, ki je ukrep, ki je že v parlamentarni proceduri in čaka na dokončno sprejetje.

Naslednja od zavez v koalicijski pogodbi je ureditev štipendijske politike. Zavedati se je potrebno, da so štipendije ena od najbolj neposrednih oblik podpiranja ustvarjalnosti in da kot take predstavljajo temelj za delo številnih samozaposlenih v kulturi.

Naposled je predstavnih Asociacije poudaril tudi zavezo, kjer koalicija govori o uvedbi samostojne proračunske postavke za poklicne NVO in samozaposlene v kulturi in o podvojitvi sredstev za ta segment do leta 2020. Dejstvo je, da je nevladni sektor v letu 2019 z rebalansom proračuna sicer prejel nekaj sredstev, a šele z uresničitvijo zapisane zaveze v koalicijski pogodbi, bi se stanje zares pričelo izboljševati.

Kot je bilo poudarjeno, si bo Asociacija vsekakor še naprej prizadevala za uresničitev zavez koalicijske pogodbe, saj slednje pomenijo izboljšanje na različnih ustvarjalnih področjih, tudi na področju knjige.

Deli