Prenovljena E-knjižnica Asociacije

Foto: LokalPatriot
Foto: LokalPatriot

Informiranje in raziskovanja različnih vidikov kulturne politike sta eden od ključnih predpogojev za krepitev kapacitet nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture in umetnosti. V prenovljeni E-knjižnici na spletni strani društva Asociacija je na voljo izbor dokumentov in povezav na raziskave, analize ter druge študije o nevladnem sektorju, samozaposlenih v kulturi, kulturnih politikah in ekonomskih vidikih kulture ter temeljno literaturo.

Dokumenti in povezave na spletni podstrani E-knjižnice so nadalje znotraj posameznega vsebinskega sklopa (nevladni sektor, samozaposleni v kulturi, kulturne politike in ekonomski vidiki kulture ter temeljna literatura) razdeljeni na raziskave, policy in druge študije, posebej v Sloveniji in posebej v mednarodnem merilu.

Okvir kulturne produkcije vzpostavljajo pravilniki, uredbe, zakoni, razpisi in različna druga določila. Raziskave in analize ter druge študije o nevladnem sektorju, samozaposlenih v kulturi, kulturnih politikah in ekonomskih vidikih kulture, katerih izbor je na voljo v E-knjižnici, pa so nujen predpogoj za njihovo izboljšavo. Ker je osrednja dejavnost Asociacije odzivanje na zakonodajo, mehanizme sofinanciranja in ostale predpise, smo za uspešnost zagovorniških procesov nekatere študije in analize naročili in izdelali v okviru lastnih zmogljivosti, pri nekaterih pa sodelovali z drugimi organizacijami. Med njimi Ocena stroškov dela za samozaposlene v kulturi, Simulacija števila samozaposlenih po uveljavitvi  predlaganih sprememb Uredbe o samozaposlenih in Tabela simulacija – samozaposleni, Elaborat o delovanju, organiziranju in financiranju kulturne in umetnostne produkcije NVO v 2007-2009 in Kulturni indeks – Primer Slovenija,

E-knjižnica je namenjena tako strokovni kot zainteresirani javnosti, naposled pa tudi odločevalcem, da se bodo lahko seznanili z rezultati raziskav, analiz in drugih študij o razmerah v polju kulture in umetnosti tako doma kot v širših regionalnih in mednarodnih perspektivah. Do potrebnih izboljšav kulturnih politik in nenazadnje tudi prenove obstoječega kulturnega modela lahko pridemo le na podlagi transparentnih študij in analiz pogojev, v katerih delujeta kulturna produkcija in umetniško ustvarjanje. Gre za prispevek k  bolj argumentirani razpravi in izhodišče za boljši dialog ob pripravi novih zakonskih predlogov.

Asociacija se kot zagovorniška mreža, sestavljena iz številnih nevladnih organizacij in ustvarjalnih posameznikov, dnevno sooča z njihovimi težavami, ki bi jih bilo z izboljšavami kulturnih politik in njenih mehanizmov moč uspešno odpraviti. Izbor dokumentov in povezav v prenovljeni E-knjižnici je poskus na enemu mestu predstaviti širok nabor sicer javno že dostopnih informacij tako o nevladnih organizacijah in posameznikih kot o širšem področju kulture in umetnosti.  Posebno poglavje in poseben poudarek je namenjen tudi izboru del, ki po prepričanju redaktorja E-knjižnice ter člana Upravnega odbora Asociacije za raziskave in analize dr. Andreja Srakarja iz Inštituta za ekonomska raziskovanja, sodijo med temeljno literaturo področja.

 

Deli