Asociacija pri ministru za kulturo

Zagovorništvo, ki ga opravlja Društvo Asociacija poteka na različnih nivojih, na primer tudi na lokalni in EU ravni, ob tem pa je zagotovo ena najpomembnejših ravno nacionalna raven. S tega vidika se v društvu Asociacija aktivno odzivamo na zakonske predloge, ki jih oblikuje ministrstvo za kulturo, sledimo izvajanjem razpisnih mehanizmov in spremljamo ostale dejavnosti.

V sredo 12. decembra 2018 smo se predstavniki Asociacije sestali z novim ministrom za kulturo gospodom Dejanom Prešičkom in naslovili nekatere aktualne pa tudi strukturne izzive.

Na sestanku smo skušali nasloviti tako horizontalna vprašanja, kot tudi bolj fokusirane teme, ki zadevajo razpise za NVO. Z ministrom smo govorili o nastanku Nacionalnega programa za kulturo (NPK), ki je ključni strateški dokument. Strinjali smo se, da je potrebno NPK čim prej oblikovati, prav tako smo se strinjali, da je potrebno krepiti dialog in poskrbeti, da bo tako pomemben dokument sprejet z veliko mero soglasja.

Glede razpisnih mehanizmov smo ugotovili, da so zapisane zaveze v koalicijski pogodbi, ki govorijo o reformi razpisnih mehanizmov in debirokratizaciji, vsekakor dobra podlaga za potrebne spremembe. Preobsežna administracija namreč pogosto deluje kot zaviralni element pri kakovostni izvedbi programov in projektov. Prav tako je težava, da so v razpisih pogosto pogoji, ki jih prijavitelji zelo težko ali pa sploh ne morejo izpolniti, tudi zavoljo zunanjih okoliščin. Ena od možnih poti naslavljanja predstavljenih težav je tudi evalvacija razpisnih mehanizmov, ki bi pokazala, kje konkretno so največje težave, na podlagi tega pa je potem možno oblikovati tudi rešitve.

Ministrstvu smo predstavili tudi nekatera relevantana določila Zakona o nevladnih organizacija, ki je pričel veljati v letošnjem letu. Naposled smo spregovorili še o proračunu za kulturo, glede katerega je Asociacija, skupaj z številnimi drugimi deležniki, pozvala Vlado RS naj že z letom 2019 zagotovi povišanje sredstev za kulturo. Prvi sestanek z ministrom za kulturo se je zaključil v konstruktivnem duhu in upamo, da bomo lahko zastavljena izhodišča v prihodnjih mesecih tudi konkretizirali ter seveda naslovili tudi številna druga vprašanja, ki ostajajo odprta.

Deli