Spremembe Ustvarjalne Evrope po 2020

Evropska unija je v procesu oblikovanja nove večletne finančne perspektive, ki se bo pričela izvajali po letu 2020. V okviru tega so načrtovane tudi spremembe, ki zadevajo kulturo, kar pomeni predvsem spremembe za program Ustvarjalna Evropa.

Društvo Asociacija se je skupaj s platformo Stronger Together odzvala na trenutni predlog programa, prav tako smo se nedavno odzvali na višino predlaganega proračuna, namenjenega kulturi.

Asociacija je svoja stališča zagovarjala tudi na javnem posvetu o programu Ustvarjalna Evropa, ki sta ga v sredini junija organizirala ministrstvo za kulturo in zavod Motovila. Naše pripombe smo zagovarjali že na dogodku, naknadno pa smo posredovali tudi stališča, ki smo jih oblikovali v okviru iniciative Stronger Together in jih v nadaljevanju objavljamo v celoti.

V skupnem pismu, ki smo ga podpisale številne organizacije po EU, se zavzemamo predvsem za bolj odprt, nevladnemu sektorju bolj naklonjen in manj zbirokratiziran način podeljevanja sredstev. Menimo, da bi se program Ustvarjalna Evropa moral prvenstveno osredotočiti na sodobne umetniške prakse. Sodobna umetnost namreč pogosto deluje na medsektorski osnovi, hkrati pa je vključujoča, jezikovno, spolno in drugače pestra, kar spodbuja nove pozitivne modele kulturne izmenjave in ustvarjalnosti.

Namesto financiranja predvsem velikih institucij, kar se trenutno dogaja v približno 80% celotnega proračuna programa, bi moral revidirani program Ustvarjalne Evrope biti bolj odprt do majhnih in srednje velikih projektov, institucij in organizacij, to je mikro organizacij (manj kot deset zaposlenih) ali bilateralnih partnerstev, ki delujejo dve do tri leta v okvirnem proračunu do 250.000€.

Uvesti bi morali avansno izplačevanje razpisnih sredstev, zato, da bi prijavitelje podprli v zgodnji fazi in jim omogočili stabilnost, vezano na operativne stroške med prijavo za raziskovanje, koordiniranje in razvoj. Nujno je, da se najbolj ranljivim, predvsem majhnim in tudi srednje velikim prijaviteljem zagotovi sredstva pred dejanskim zaključkom projekta.

Računovodska kontrola bi morala biti poenostavljena, prav tako bi bilo potrebno natančneje in bolj smiselno urediti postopke revizije. Omenjena postopka zavzemata velik del administrativnih naporov organizacij, poenostavitev in bolj smiselno opredeljevanje pa bi pomenilo veliko razbremenitev.

Pripombe, ki jih je Asociacija poslala v okviru platforme Stronger Together, so v celoti dosegljive na tej povezavi.

Deli