Pismo politikom: Čas je za kulturo in umetnost

CASJEZA_851x315

Pred parlamentarnimi volitvami smo se kulturniki zbrali v kampanji Čas je za kulturo in umetnost, s katero smo želeli bodoče politike opozoriti na nekaj nujnih reform kulture, ki se morajo zgoditi v mandatu prihodnje vlade.

Volitve so za nami in v javnosti se veliko govori o različnih ključnih projektih, kulturo pa se zopet skuša potisniti na rob političnega dogajanja. V času nastanka koalicije zato kulturnice in kulturniki z javnim pismom ponovno opozarjamo, da je kultura eden ključnih resorjev za razvoj moderne družbe in na izhodišča, ki so ključna za reformo kulture.

V nadaljevanju objavljamo javno pismo v celoti.

Javno pismo nastajajoči koaliciji – Čas je za kulturo in umetnost

Kulturniki smo maja 2018 v sklopu predvolilnega dogajanja oblikovali kampanjo Čas je za kulturo in umetnost, kjer smo bodoče predstavnike ljudstva skušali opozoriti, da je področje kulture v nezavidljivem položaju, ki ga je nujno treba pričeti reševati. V ta namen smo se poenotili okoli štirih ključnih točk, za katere smo pričakovali in še vedno pričakujemo, da bodo predstavljale temelj delovanja bodoče vlade. Dober mesec po volitvah se kažejo prvi obrisi koalicije, politiki pa že govorijo o nekaterih prednostnih nalogah. Govori se o zdravstvu, čakalnih vrstah, gospodarstvu, ustanavljanju novih ministrstev in drugih temah, želeli pa bi si, da bi se tudi o kulturi. Naj zato spomnimo, da je bila prva točka, okoli katere smo se poenotili kulturniki, zbrani v kampanji Čas je za kulturo in umetnost, postavljanje kulture na primerno mesto v družbi. Zato opozarjamo naše bodoče odločevalce, da je kultura v zadnjih letih in nemara celo desetletjih doživljala dovolj degradacije in terjamo, da se prične o kulturi, tudi v političnih krogih, razpravljati resno, da se predstavi strategijo razvoja področja kot celote in da se s tem končno doseže pozitiven razvojni premik.

Bodočo koalicijo želimo zato ponovno spomniti na štiri skupne zahteve, ki so bile oblikovane v kampanji Čas je za kulturo in umetnost, pri tem pa je eden temeljnih predpogojev, da morajo biti v koalicijski pogodbi cilji, ki naj jih realizira vlada na področju kulture, zapisani jasno in nedvoumno, predvsem pa naj bodo usmerjeni razvojno in progresivno.

(1) PRIMERNO MESTO ZA KULTURO V DRUŽBI
Skrajni čas je, da bodoči predsednik vlade in ostala politika pričnejo v svoja videnja in govore o ključnih ukrepih za vzpostavitev moderne in napredne družbe vključevati tudi kulturo. Kultura je in ostaja temelj, na katerem se gradi družbo prihodnosti in kot taka mora vstopiti tudi v register politikov in odločevalcev.

(2) POVEČANJE PRORAČUNA ZA KULTURO
Proračun za kulturo se mora z rebalansom že leta 2019 vrniti vsaj na nivo iz leta 2009 oziroma se mora dvigniti na 2% državnega proračuna. Od tod naprej se mora proračun za kulturo povečevati za 5% glede na preteklo leto. Nujna so tako vlaganja v investicije kot v programe v vseh sektorjih.

(3) STROKOVNI MINISTER/MINISTRICA
Polje kulture je kompleksno, zato potrebuje nekoga, ki ga dobro pozna in razume ter je pripravljen na dialog in iskanje kompromisov. Od novega ministra ali ministrice zato pričakujemo dialoškost, strokovnost, delovanje ZA in ne PROTI kulturi ter, kjer je to potrebno, ustrezno reorganizacijo ministrstva, da bo uspešno delovalo za dobrobit celotne kulture in umetnosti.

(4) NOV KULTURNI MODEL
Najkasneje do leta 2020 pričakujemo nov Nacionalni program za kulturo ter novo zakonodajo, ki bo uredila vsa pereča vprašanja na področju kulture. Pričakujemo, da bo zakonodaja pisana v soglasju in dialogu s strokovno javnostjo. Le tako bo po letih konfliktov in parcialnih rešitev, ki to niso bile, obstajala možnost za uspeh.

Podpisniki (po abecednem redu):

ARS Ramovš, umetniški vodja in direktor Klemen Ramovš
Center urbane kulture Kino Šiška, direktor Simon Kardum
Društvo Asociacija, mreža nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, predsednica Jadranka Plut
Društvo arhitektov Ljubljane (DAL), predsednik Jurij Kobe
• Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS)
• Društvo napovedovalcev Slovenije (DNS)
• Društvo slovenskega animiranega filma, predsednik Matija Šturm
• Društvo slovenskih književnih prevajalcev
• Društvo slovenskih literarnih kritikov (DSLK)
• Društvo slovenskih pisateljev (DSP)
• Društvo slovenskih režiserjev (DSR), generalna sekretarka Valerija Cokan
• Društvo slovenskih založnikov, predsednica Andreja Kavčič
• Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
• Glosa, Sindikat kulture in narave Slovenije, predsednik Mitja Šuštar
• Kolegij direktorjev slovenskih gledališč, predsednik Uroš Korenčan
• Sindikat Mladi plus
• Sindikat prekarcev
• Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije SVIZ, glavni tajnik Branimir Štrukelj
• Skupnost muzejev Slovenije, predsednica dr. Aleksandra Berberih-Slana
• Združenje filmskih snemalcev Slovenije (ZFS)
• Združenje splošnih knjižnic, predsednica Vesna Horžen
• Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (Zveza DSFU)
• Zveza kulturnih društev Slovenije, predsednica Mija Aleš

Podpisi se še vedno zbirajo, sicer pa je preko spletne peticije kampanjo Čas je za kulturo in umetnost podprlo več sto podpisnikov.

Deli