Vsebinske mreže vse bolj aktivne

Konzorcij vsebinskih mrež, katerega članica je tudi Asociacija, povezuje vse krovne nevladne organizacije po posameznih vsebinskih področjih v mrežo, ki skupaj naslavlja vprašanja, ki zadevajo celotni nevladni sektor.

Konzorcij se sestaja enkrat mesečno. V zadnjih šestih mesecih so bili sestanki in dejavnosti mreže zelo pestre.

Konzorcij je v začetku decembra 2017 izvedel letno konferenco, na kateri smo razpravljali o vprašanjih vključevanja civilne družbe v procese odločanja. Na konferenci je sodelovala tudi podpredsednica Asociacije Inga Remeta, ki je predstavila vključevanje nevladnih organizacij s področja kulture v procese odločanja v Mestni občini Ljubljana. Remeta je poudarila nekatere dobre prakse, ki jih izvaja mestna občina in hkrati opozorila na možnosti za izboljšave, tako na ravni lokalnih skupnosti, kot na državni ravni. K dialogu smo povabili tudi predstavnika Mestne občine Ljubljana Davorja Buinjca.

V preteklih mesecih je konzorcij vsebinskih mrež budno spremljal in se vključeval v procese nastajanja Zakona o nevladnih organizacijah, ki je bil v sredini marca tudi sprejet. Zakon celostno ureja delovanje nevladnih organizacij, urejen bo enoten sistem pridobivanja statusa v javnem interesu, nedvoumno bo opredeljeno, kaj nevladna organizacije je, ter kaj so njeni principi delovanja. V zakonu so opredeljeni tudi načini ustvarjanja ustreznega podpornega okolja za nevladne organizacije, kar zagotavlja trajnejši razvoj sektorja.

Konzorcij je na nekaterih sestankih razpravljal tudi o bližajočih državnozborskih in lokalnih volitvah. V času predvolilne razprave si bomo prizadevali za vključevanje vprašanj nevladnega sektorja in civilne družbe na sploh. Nujno pa bi bilo, da se posamezna področja, kot so denimo kultura, prepozna kot relavantna vprašanja, ki jih je potrebno posebej izpostaviti in nagovoriti tako v času predvolilnih kampanj, kot tudi kasneje.

Konzorcij je opravil tudi vsakoletno menjavo koordiniranja mreže. Organizacija Plan B je januarja štafetno palico predala Umanoteri. Asociacija bo konzorcij predvidoma koordinirala v letu 2019.

Deli