Vključevanje NVO v knjižnice

Foto: Alberto Poveda@PiNA
Foto: Alberto Poveda@PiNA

Nedavno se je zaključila javna razprava glede dokumenta Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice za obdobje 2018–2028.

Asociacija se je odzvala s svojimi pripombami, ki so se nanašale predvsem na enotno rabo terminologije in skupno razumevanje nevladnega sektorja.

Dokument sicer v dovoljšni meri predvidi vključevanje nevladnega sektor v delovanje knjižnic, kar je potrebno izpostaviti kot pozitivno prakso. Prepletanje delovanja splošnih, pa tudi bolj specializiranih knjižnic z nevladnim sektorjem je že sedaj precej pogost pojav, saj nevladne organizacije pogosto prirejajo javne dogodke tudi v okviru knjižnic. Govorimo seveda o javnih razpravah, predavanjih, predstavitvah knjig, vključevanju manjših uprizoritvenih dogodkov, povezovanju z vizualno umetnostjo in drugimi področji. Vse to je zajeto tudi v Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice za obdobje 2018–2028.

Asociacija je tako s svojimi pripombami želela opozoriti predvsem na terminološko plat dokumenta, saj je bilo na nekaterih mestih govora o društvih, drugod o nevladnih organizacijah, spet drugod sta se pojma pojavljala skupaj. Predlagali smo, da se na vseh mestih, kjer je bilo očitno, da je govora o nevladnem sektorju v kulturi, tudi rabi ta sintagma, saj je uporaba termina društvo preozko in hkrati ni pravega razloga, da se v delovanje knjižnic ne bi mogle vključevati tudi druge oblike nevladnih organizacij, kot so na primer zavodi ali ustanove.

Celoten nabor komentarjev Asociacije lahko preberete na tej povezavi.

Deli