Poziv k odstopu ministra za kulturo

Foto: Nejc Saje@Maska
Foto: Nejc Saje@Maska

Ker minister za kulturo Anton Peršak noče umakniti osnutka Nacionalnega programa za kulturo in hkrati ostro obračunava z ustvarjalkami in ustvarjalci, kulturnice in kulturniki pozivamo k njegovemu odstopu.

V nadaljevanju objavljamo skupno izjavo kulturnic in kulturnikov. Če želite pod njo prispevati podpis svojega združenja, organizacije, ali pa se podpisati kot posameznik oziroma posameznica, lahko to sporočite na info(@)asociacija.si.

Na novinarski konferenci pred slovenskim kulturnim praznikom smo 6. februarja spregovorili o aktualni problematiki in možnih rešitvah na področju kulture ter predstavili skupno izjavo. V Skupni izjavi kulturnic in kulturnikov (v nadaljevanju Izjava) smo izrazili zelo jasno odklonilno stališče v zvezi z zakonskimi (sprememba krovnega zakona ZUJIK) in strateškimi dokumenti (Nacionalni program za kulturo 2018 – 2025), ki jih resorno ministrstvo ob izteku mandata na hiter, nepregleden in nedemokratičen način predlaga v sprejetje državnemu zboru. V Izjavi smo pozvali ministra, naj nemudoma umakne predlog Nacionalnega programa za kulturo 2018-2021 in novelo krovnega zakona na področju kulture iz nadaljnje procedure. V primeru, da tega ne stori, smo zapisali, pričakujemo odstop ministra. V izjavi smo zapisali tudi pričakovanje, da nas predsednik vlade sprejme na nujen sestanek o ukrepih na področju kulture do konca mandata vlade.

Izjavo je podpisalo 20 poklicnih in stanovskih združenj s praktično vseh področij široke kulturne palete in sindikalne organizacije, ki delujejo na področju, podpisalo pa jo je tudi 41 najpomembnejših samostojnih organizacij in 27 posameznikov, ki delujejo poklicno na področju kulture. V izjavi se niso zedinila zgolj različna področja kulture in umetnosti, temveč gre za reprezentativni vzorec, ki pomeni večinski delež vseh aktivnih na področju kulture oz. presega 85% kulturnic in kulturnikov.

Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar se je na našo izjavo odzval in 15. 2. 2018 sprejel predstavnike podpisnikov in nam v zvezi z našimi zahtevami zagotovil, da v primeru, da predlog Nacionalnega programa za kulturo 2018 – 2025 ne uživa podpore deležnikov oz. zainteresirane javnosti, ne bo deležen niti vladne podpore.

Na odziv resornega ministra smo čakali do 26. 2. 2018, ko je ministrstvo objavilo njegov zapis z naslovom Gordijski vozli slovenske kulture. Iz zapisa je razvidno, da minister predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 ne umika iz postopka sprejemanja.

S pojasnili in mnenji ministra v zapisu ne nameravamo polemizirati, niti v zvezi z narodotvornostjo niti v zvezi z umetno inteligenco… Čas polemike in dialoga v zvezi s predlogom Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 se je iztekel septembra 2017, slovenska javnost pa rezultatov javne obravnave nikdar ni videla v obliki nove verzije predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025.

Ne moremo pa prezreti ponovnega omalovaževanja kulturnic in kulturnikov. Minister že na začetku zapisa seznam podpisnikov razvrednoti z opredelitvijo »na videz visoka raven soglasja«, v zaključku zapisa pa glede tega zapiše: »Mediji, kar je do neke mere razumljivo, ves čas navajajo teh nekaj nasprotnikov ter njihova stališča in trdijo, da je kultura soglasno proti predlogu NPK. Za tiste, seveda manj glasne govorce, ki so v javni razpravi podprli predlog NPK ali ga vsaj bili pripravljeni sprejeti, čeprav so morda izrazili pomislek o kakšni posamezni rešitvi, se nihče ne zmeni.«

Zapisana skepsa o reprezentativnosti našega kvoruma (izjava in seznam podpisnikov sta dostopna na spletu) izkazuje takšno nepoznavanje in nerazumevanje področja, da preprosto lahko podvomimo v reprezentativnost in verodostojnost ministra, ki zastopa naš resor.

Zato zaključujemo poziv z logično posledico in pričakovanjem iz naše predhodne Izjave: ker minister ne umika predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018-2015 iz obravnave, pričakujemo njegov odstop s funkcije. V primeru, da ne odstopi sam, terjamo od predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, da sproži potrebne postopke za njegovo razrešitev.

V Ljubljani, 5. marca 2018

Podpisniki (po abecednem redu):

 • Center urbane kulture Kino Šiška, direktor Simon Kardum
 • Društvo Asociacija, mreža nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, predsednica Jadranka Plut
 • Društvo slovenskih pisateljev, predsednik Ivo Svetina
 • Društvo za sodobni ples Slovenije
 • Gašper Malej, samozaposleni v kulturi
 • Iniciativa Playground Studio
 • Kolegij direktorjev državnih muzejev
 • Kolegij nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi, Maribor
 • Kolegij direktorjev slovenskih gledališč, predsednik Uroš Korenčan
 • Mednarodni muzejski svet ICOM Slovenija, predsednica dr. Kaja Širok
 • Nomad Dance Academy Slovenija
 • Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ, predsednica mag. Mojca Jenko
 • Skupnost muzejev Slovenije, predsednica dr. Aleksandra Berberih-Slana
 • Združenje splošnih knjižnic, predsednica Vesna Horžen
 • Zveza kulturnih društev Slovenije, predsednica Mija Aleš
Deli