Kulturna dediščina se tiče tudi nevladnikov

Javna razprava glede osnutka Strategije kulturne dediščine za obdobje 2018 – 2026 se je nedavno zaključila, Asociacija pa je kot vedno prispevala komentarje, ki se nanašajo na izboljšanje položaja nevladnih organizacij.

Pred zaključno različico komentarjev je Asociacija izvedla številne aktivnosti v želji, da bi zaključni dokument reflektiral realne potrebe terena. V letu 2017 smo tako sodelovali z Zvezo kulturnih društev Slovenije in se strinjali glede nekaterih ključnih točk, ki zadevajo celoten NVO sektor, posvetovali smo se tudi s člani Asociacije, naposled pa proces zbiranja informacij zaključili še z odprtim E-posvetovanjem.

Strategija, ki je bila poslana v javno obravnavo, sicer že vključuje nekatere večletne poglede nevladnega sektorja na razvoj področja kulturne dediščine in hkrati na načine vključevanja nevladnih organizacij v dediščinske dejavnosti. Dejstvo je namreč, da tudi nevladne organizacije opravljajo dejavnosti, kot so arhiviranje, digitaliziranje in posredovanje sorodnih informacij zainteresirani javnosti. Kljub temu, da arhivi neodvisne kulturno umetniške produkcije nastajajo, pa vseeno ni potrebnih sredstev, ki bi bila namenjena podpiranju tovrstnih dejavnosti.

S tem namenom je Asociacija predlagala, da se prepozna dosedanje napore nevladnih organizacij pri zbiranju, hranjenju in digitaliziranju gradiv s področja neodvisne kulture in se v ta namen zagotovi tudi ustrezna sredstva. Menimo, da bi za večino bili primerni razpisni mehanizmi, nekatere organizacije, ki se posvečajo predvsem tovrstnim dejavnostim, pa bi bilo smiselno financirati tudi preko koncesij.

Prav tako se nam zdi pomembno, da se zavemo, da je potrebno na področju nevladnega ukvarjanja s kulturno dediščino opraviti tudi veliko podpornih aktivnosti, kot so izobraževanje, raziskovanje in mednarodno povezovanje. Potrebno je osveščati tako nevladne organizacije, kot tudi posameznike o pomenu kulturne dediščine in o načinih hranjena in predaji gradiv, za kar pa bi bile na področju neodvisne kulture najbolj primerne nevladne organizacije.

Vse komentarje Asociacije na strategijo lahko preberete na tej povezavi.

Deli