Ministrstvo izloča NVO na novih razpisih

Final1
Foto @Maska

Asociacija redno spremlja vse javne razpise s področja kulture in si tako s predhodnimi odzivi, kot s kasnejšo analitiko prizadeva, da bi bili razpisni mehanizmi v kulturi vključujoči do nevladnega sektorja ter da bi bili izvedbeno in operativno kar se da optimizirani.

Ob objavi javnega razpisa »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021« s strani ministrstva za kulturo nas je presenetilo dejstvo, da razpis ne vključuje možnosti prijave tudi za nevladne organizacije, kar ni ne nujno in vsekakor ne dobrodošlo za sektor, ki mu ministrstvo nenehno odvzema razpoložljiva sredstva. Zato smo na ministrstvo za kulturo naslovili javno pismo, kjer jih v luči nedavnih dogodkov pozivamo k pripravi celostne strategije razvoja zaposlovanja znotraj nevladnega sektorja v kulturi.

Na ministrstvu za kulturo sta bila skoraj istočasno objavljena dva razpisa, ki sta sofinancirana tudi iz Evropskega socialnega sklada (ESS), razlika med njima pa je, da so se na razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018« lahko prijavile poleg javnih zavodov tudi nevladne organizacije, medtem ko se na razpis »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021« lahko prijavijo zgolj javni zavodi. Dejstvo je zaskrbljujoče, saj bi lahko zadnji razpis prav tako oblikovali na način, da bi vključili nevladne organizacije. Ministrstvo se rado pohvali, da se proračun ministrstva dviguje, ob tem pa je jasno, da to ne gre v nevladni sektor. Zato je toliko bolj nerazumno, da se sredstva, pri katerih je udeležen tudi Evropski socialni sklad, ne namenijo vsaj delno tudi nevladnim organizacijam.

Razvitost slovenskega nevladnega sektorja je v primerjavi z evropskih povprečjem slaba. V Evropski uniji je med aktivnim prebivalstvom povprečno 5,42% zaposlenih v nevladnem sektorju, v Sloveniji pa zgolj 0,79%. Države EU v povprečju namenjajo 2,20% BDP za sofinanciranje NVO sektorja, v Sloveniji je ta odstotek komaj 0,78 BDP (Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Ministrstvo za javno upravo. 2017. Str. 3 – 4).

Podatki kažejo, da je slovenski nevladni sektor podhranjen, prav tako se zmanjšujejo sredstva ministrstva za kulturo, ki so namenjena nevladnim organizacijam. Po zadnjih podatkih, ki so dostopni v dokumentu Analiza financiranja kulture in ga je objavilo ministrstvo za kulturo, so neprofitne organizacije leta 2014 preje 9,94 %, leta 2015 pa zgolj 8,97% proračuna ministrstva za kulturo (Analiza financiranja kulture. Ministrstvo za kulturo. 2017. Str. 32).

Tudi nedavno objavljeni štiriletni programski razpis beleži glede na zadnjega upad skupno razpoložljivih sredstev. Vse skupaj kaže na slabo sliko nevladnega sektorja v kulturi, zato je ukrep, kjer bi evropska sredstva lahko prejele tudi nevladne organizacije, ministrstvo pa slednje prepreči, nerazumen in v nasprotju z vsemi objektivnimi kazalniki ter primerjavami s praksami v Evropski uniji.

V Asociaciji menimo, da je v prihodnje nujno, da se vsi mehanizmi, ki to dopuščajo, opredelijo in oblikujejo na način, da se bodo za sredstva lahko potegovale tudi nevladne organizacije. Hkrati pozivamo ministrstvo za kulturo, da predstavi načrte oziroma strategijo spodbujanja zaposlovanja v nevladnem sektorju v kulturi s konkretnimi ukrepi in razpisnimi mehanizmi, ki bodo zajemali vse starostne skupine uporabnikov.

Celotno javno pismo lahko preberete na tej povezavi.

Deli