Podprite kulturo z nula pet!

Foto@Aksioma
Foto@Aksioma

Proti koncu leta se nevladne organizacije na prebivalce obračajo s prošnjo, da jim namenite 0,5 % dohodnine. Tudi na področju kulture delujejo številne neprofitne organizacije, ki ključno prispevajo h kulturni krajini, čeprav delujejo v izjemno težkih produkcijskih pogojih. Z 0,5 odstotki dohodnine jim pomembno pomagate pri njihovem delovanju.

Število tistih, ki del svoje dohodnine namenijo NVO v kulturi se vsako leto povečuje, še vedno pa je nerazdeljena skoraj polovica vseh razpoložljivih sredstev, kar je približno pet milijonov evrov. Gre za denar, ki bi ga sicer posamezniki, ki plačujejo dohodnino, lahko namenili neposredno izbranim nevladnim organizacijam, tako pa se kot nenamenski denar steče v državno blagajno.

Da bi vam olajšali postopek, smo za vas pripravili nekaj pojasnil.

Komu lahko namenimo sredstva?

Sredstva lahko namenite vsem nevladnim organizacijam, ki imajo status društva v javnem interesu ali status dobrodelne organizacije. Seznam vseh upravičencev, ki jim lahko namenite sredstva, najdete na tej povezavi.

Kdo lahko namenja sredstva?

Sredstva lahko namenjajo vsi posamezniki, oziroma tisti, ki dejansko plačajo dohodnino. Od odmerjene dohodnine je potem 0,5 odstotkov namenjeno za posamezno organizacijo. Tisti, ki dohodnine običajno ne plačujejo in predvidevajo, da je ne bodo plačali tudi v prihodnjem obračunskem letu, ne morejo donirati.

Kako doniramo sredstva?

Sredstva lahko donirate preko posebnega obrazca, ki ga pošljete na pristojni Finančni urad. Prav tako je možno celoten postopek urediti preko sistema e-Davki, v kolikor imate ta sistem predhodno usposobljen.

Kot je razvidno iz obrazca, lahko donirate do pet organizacijam in sicer vsaki po 0,1 % ali se odločite za katero od kombinacij, ki v seštevku znesejo 0,5%. Eni organizaciji lahko denimo namenite 0,3% in drugi 0,2% dohodnine.

Ali bom z akcijo finančno kaj na slabšem oziroma ali bom moral sredstva tudi sam prispevati?

Kratek odgovor je ne. Gre za možnost, ki jo je uvedla država z 142. členom Zakona o dohodnini in pomeni predvsem, da del dohodnine, ki jo posamezniki tako ali tako morajo plačati, namenimo neprofitnim organizacijam. Na primer, če bi morali za leto 2017 plačati 100 evrov dohodnine, a ste so odločili, da boste 0,5% namenili za neprofitne organizacije, potem bo 99,5 evrov vaše dohodnine prejela država, 0,5 evra pa izbrana nevladna organizacija. V primeru, da se ne odločite za akcijo podpore, pa bo vseh 100 evrov prejela država.

Ali je znano, koliko je v preteklosti prejela posamezna organizacija?

Da, podatki so objavljeni na spletni strani Finančnega urada RS in jih lahko na tej povezavi najdete v rubriki Prejemniki namenitve dela dohodnine.

Koliko sredstev so v preteklih letih dobile organizacije v kulturi?

Statistični podatki za leto 2015 kažejo, da je bilo s področja kulture 370 prejemnikov 0,5 odstotka dohodnine, kar predstavlja sedem odstotkov vseh prejemnikov. Nevladne organizacije in društva v kulturi so z 14.271 donacijami prejele 174.514 evrov. V letu 2015 je donacijo prejelo tudi 43 nevladnih organizacij in društev, ki so včlanjeni v Asociacijo, vsota vseh 2.135 prejetih donacij pa je bila 25.751 evrov.

Vabljeni, da letos 0,5% dohodnine namenite nevladnim organizacijam v kulturi, med katerimi jih je veliko tudi članic Asociacije.

Deli