Kulturna politika v EU (september 2017)

Nadgradnja Asociacijinega glasila Kulturosfera zajema tudi vzpostavitev nove rubrike z imenom Kulturna politika v EU. Rubrika bo posvečena predvsem spremljanju kulturne politike na evropski ravni, vsebovala pa bo vse, od sprememb evropske zakonodaje, do večjih sprememb na področju kulture v posameznih evropskih državah ali na ravni Evropske komisije.

V prvi edicij rubrike objavljamo novico o novi raziskavi, ki stremi tudi k vplivanju na lokalne odločevalce na področju kulture.

Evropska komisija je objavila raziskavo oziroma orodje Cultural and Creative Cities Monitor. Gre za obsežno raziskovalno delo, ki je zajelo 168 evropskih mest in jih primerjalo glede na, kot jih imenujejo, devet različnih dimenzij, ki so vezane na kulturo in kreativnost. Raziskava ima tudi ekonomsko razsežnost, saj je eden od ciljev preveriti vpliv integracije kulturnih vsebin na ekonomsko uspešnost mesta. Ob zbirnemu pregledu različnih kvantitativnih podatkov, je namen komisije z raziskavo pripomoči odločevalcem pri izboljšanju kazalnikov za njihova mesta.

Raziskava ima klasično poročilo na 120 straneh, poleg tega pa je javno dostopna tudi spletna aplikacija, s katero je možno podrobneje pridobiti podatke za določeno mesto oziroma opravljati posamezne primerjave. Mesta so kategorizirana po velikosti, v Sloveniji pa sta bili zajeti Ljubljana in Maribor, ki sta bili obe tudi nosilki različnih evropskih kulturnih projektov oziroma nazivov.

Kar se tiče Ljubljane, je moč ugotoviti, da je kulturno precej uspešna, saj je njen skupni indeks, ki zajema vse kazalnike 32,7, kar je precej nad povprečjem. Glede na velikost se Ljubljana uvršča med prvih deset mest, sicer pa je tudi v prvi polovici mest glede na splošno uspešnost integracije kulture, kjer sicer vodi Pariz. Naše glavno mesto se je precej dobro odrezalo v kategoriji odprtosti in zaupanja, kjer je nadpovprečno, medtem ko je njen najslabši kazalnik vezan na kinematografijo in število turistov, ki ostanejo v mestu več kot en dan.

Maribor je v svoji kategoriji velikosti nekoliko bolj v povprečju. Najbolje je ocenjen glede na integracijo tujcev, hkrati pa ima mesto precejšnje težave s številom muzejev in koncertnih prizorišč. Bolje kot Ljubljana je ocenjen glede števila kinematografov, precej dobro pa je ocenjen tudi glede na število gledališč.

Deli