Rezervirajte čas: Posvet o Agenciji za umetnost

Foto: Nada Žgank@Bunker
Foto: Nada Žgank@Bunker

V okviru priprav na nov kulturni model je Ministrstvo za kulturo konec lanskega leta v javnost poslalo idejo o ustanovitvi Agencije za umetnost (ustanove, ki jo v anglosaksonskem svetu poznajo pod imenom Art Council). Želijo jo namreč umestiti v Nacionalni program za kulturo, nanjo pa prenesti financiranje predvsem nevladnega sektorja.

V želji po strokovno podkovani razpravi o tako veliki sistemski spremembi, je Asociacija pripravila primerjalno študijo “Priložnosti in tveganja morebitne ustanovitve Umetnostnega sveta”, pripravljamo pa tudi strokovni posvet na to temo.

Dokument vsebuje zgoščen popis osnovnih pojmov, predstavi najbolj znane primere delovanja Arts Council v izbranih evropskih državah, iz njihovega delovanja povzema nekatere najbolj uporabne primere dobrih praks, podrobno pa analizira tudi omembe tovrstne ustanove v dosedanjih zakonskih predlogih v Sloveniji. Dokument sklepa standardna analiza prednosti, slabosti, priložnosti in groženj tovrstnega predloga, v finalni redakciji pa bo dokument dobil še zaključna operativna taktična izhodišča.

Sestavni del realizacije te študije je tudi javna razprava o njenih izsledkih s strokovnjaki za področje agencijskega delovanja.

Vabimo vas, da se nam pridružite na razpravi Agencija za umetnost: podaljšana roka ali priročna rešitev?

Posvet se bo odvil v četrtek, 7. septembra 2017 med 11. in 13. uro v Ljubljani.

Uvodne povzetke raziskave bo predstavil njen avtor dr. Stojan Pelko, ki bo razpravo tudi moderiral.

Več o poteku dogodka, gostih in lokaciji bomo objavili v kratkem. Veselimo se srečanja z vami.

Deli