Poziv k odprtju Uredbe o samozaposlenih

Foto: Jurij Kodrun@Photon
Foto: Jurij Kodrun@Photon

27. marca smo strokovna in stanovska društva ministru za kulturo poslala pismo, v katerem ga pozivamo, da jasno predstavi časovnico, kdaj bodo na ministrstvu preučili delo ekspertne skupine za pregled kriterijev Uredbe o samozaposlenih, ki je z delom zaključila že konec februarja.

Zanimalo nas je tudi, kdaj bodo ponovno dali v javno obravnavo Uredbo o samozaposlenih, skladno s predlogi ekspertne skupine o znižanju kriterijev za pridobitev plačila prispevkov.

Odgovora še nismo dobili, je pa minister na delovni skupini za trajni dialog z samozaposlenimi povedal, da bodo delo skupine preučili do maja.

V nadaljevanju si lahko preberete pismo v celoti.

Spoštovani g. minisiter,
Veseli nas, da ste prisluhnili sklepu državnega zbora in ustanovili Delovno skupino za pregled kriterijev specializiranih poklicev na področju kulture ter tako začeli proces ponovnega odprtja Uredbe o samozaposlenih, ki je ob lanskoletnem spreminjanju naletela na veliko neodobravanje strokovne in kulturniške javnosti.

Delovna skupina je zdaj končala s svojim delom. Ker smo stanovska in strokovna društva z njo pri pripravi dokumentov tesno sodelovali, so nam ob koncu dela svoje izsledke tudi predstavili. Kljub kratkemu mandatu jim je uspelo sestaviti obširen nabor predlogov za izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi.

Pričakujemo, da boste na ministrstvu predloge preučili in se do njih opredelili ter nanje odzvali. Skladno s sklepom odbora za kulturo v državnem zboru z dne 16. decembra 2016 pričakujemo tudi, da boste Uredbo o samozaposlenih v kulturi še letos ponovno odprli ter pri njeni pripravi upoštevali mnenja delovne skupine ter hkrati o uredbi začeli široko javno razpravo.

Želimo si, da nam čim prej odgovorite na naš poziv ter predstavite okviren terminski plan nadaljnjih korakov spreminjanja uredbe o samozaposlenih v kulturi. Pričakujemo torej, da jasno opredelite, do kdaj boste delo preučili in kdaj lahko pričakujemo, da bo uredba ponovno odprta.

S spoštovanjem,
Urša Menart, predsednica Delovne skupine za pregled kriterijev specializiranih poklicev na področju kulture
Strokovna in stanovska društva (po abecedi):
Društvo arhitektov Ljubljane
Društvo Asociacija
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Društvo FPS – Filmski producenti Slovenije
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov
Društvo napovedovalcev Slovenije
Društvo slovenskih režiserjev
DSR Sekcija scenaristov
Društvo slovenskega animiranega filma
Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev
Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Društvo slovenskih literarnih kritikov
Društvo za sodobni ples Slovenije
Forum Ljubljana
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Lektorsko društvo Slovenije
Odprta zbornica za sodobno umetnost
Sindikat prekarcev
Združenje dramskih umetnikov Slovenije
Združenje filmskih snemalcev Slovenije

Pismo podpirajo tudi člani Delovne skupine za pregled kriterijev specializiranih poklicev na področju kulture:
Neda R. Bric
Denis Miklavčič
Silvester Plotajs
Tjaša Pureber

Pismo si lahko v celoti preberete tudi na tej povezavi.

Deli