Delo dialoške skupine za samozaposlene

Sredi februarja je začela ponovno delovati delovna skupina za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi. Skupina je v stari sestavi svoje delo zaključila s koncem mandata prejšnje ministrice za kulturo. Do zdaj so se odvile štiri seje, od tega je bila ena korespondenčna.

Naslednja seja je sklicana za 11. april.

Prva seja delovne skupine je bila sklicana 14. februarja 2017. Šlo je za konstitutivno sejo, kjer so člani razpravljali predvsem o načinu dela. Člani delovne skupine želijo, da mora biti le ta dialoška, kar pomeni, da mora ministrstvo za kulturo skupini poslati v razpravo vse predloge, ki se dotikajo samozaposlenih v kulturi.

Na drugi seji, ki je potekala 7. marca 2017, so obravnavali odnos RTV Slovenija do samozaposlenih v kulturi. Ugotovili so, da gre predvsem za vprašanje urejanja avtorskih pravic. Hkrati si želijo, da bi ministrstvo za kulturo pojasnilo, na kakšen način bodo spreminjali status samozaposlenega v kulturi s konkretno časovnico in načrtom.

Na prvi korespondenčni seji 17. marca je pogovor tekel o izvajanju 82.b člena ZUJIK-a na primeru RTV Slovenija. Ker želijo člani skupine preveriti, kako uresničujejo materialne avtorske pravice na predvajanih avtorskih delih ter kako samozaposlenim zagotavljajo plačilo za delo v višini primerljivega delovnega mesta v javnem sektorju, bodo na eno izmed naslednjih sej povabili programski in nadzorni svet RTV SLO ter Inšpektorat RS za kulturo in medije.

28. marca 2017 so se člani srečali na tretji seji, kjer so izpostavili neimenovanje člana strokovne komisije za samozaposlene v kulturi s področja knjige, zaradi česar stojijo prošnje samozaposlenih s tega področja. Ministrstvo je pojasnilo, da so člana vendarle imenovali in da možni zapleti glede plačila prispevkov zavoljo odsotnosti pristojnega člana ne bodo šli na škodo samozaposlenih v kulturi. Na seji so razpravljali tudi o delu ekspertne skupine v zvezi z uredbo o samozaposlenih v kulturi. Dialoška skupina je ocenila, da je ekspertna svoje delo opravila, ministrstvo pa so pozvali k čimprejšnji preučitvi gradiva in ponovnemu odprtju uredbe. Kakršnekoli spremembe mora ministrstvo opremiti tudi s finančno projekcijo svojih predlogov.

Razpravljali so tudi o revidiranju povprečenja cenzusa ter o razširitvi člena uredbe, ki določa, da se lahko po 55 letu samozaposlenim v kulturi pravica do plačila prispevkov prizna do upokojitve. Delovna skupina je pozvala ministrstvo, da preuči navedeni dokument ter predloži časovnico spreminjanja uredbe.

Časovnico je predstavil minister za kulturo, ki je povedal, da bodo do maja preučili delo ekspertne skupine in pred koncem mandata skušali doseči prenovo kulturnega modela in ZUJIK-a. Ministrstvo se je tudi zavezalo, da bo delovna skupina dobila osnutek dokumenta v vpogled in razpravo še pred javno obravnavo.

Naslednja seja delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi bo 11. aprila 2017. Govorili bodo o uresničevanju 82.b člena ZUJIK-a na primeru RTV Slovenija.

 

 

 

 

Deli