Napoved: Kultura in gospodarstvo na Balkanu

Konec marca bo Asociacija lansirala novo spletno stran, kjer bo v okviru projekta Building Common Platform for Balkan Arts and Business Forum, ki poteka v okviru regijske platforme Kooperativa, raziskovala povezave med kulturo in oblikami zasebnega vlaganja.

Projekt cilja na raziskovanje primerov dobrih praks na področju Balkana, pa tudi širše.

Vemo namreč, da zaradi vse bolj negotovih razmer državnega financiranja kulture vse več nevladnih organizacij premišljuje o iskanju zasebnih vlagateljev. Le to pa ima lahko tudi veliko izzivov: potencialna izguba avtonomije, izrinajanje javnih sredstev, neenakopraven odnos med investitorjem in ustvarjalcem, neurejene državne spodbude tovrstnega sodelovanja itn. Zato je pomembno, da se s področjem sistemtično ukvarjamo in strokovno premislimo prednosti in slabosti.

V sklopu spletne strani bomo raziskovali oblike sodelovanja med kulturo in gospodarstvom ter kako se takšno sodelovanje vklaplja v politike Evropske unije.

Partnerske države, med drugim tudi Slovenija, bodo predstavile konkretne izsledke raziskovanja, kako je področje sodelovanja urejeno pri njih. Pisali bomo o pravnem nivoju, o tem, kateri akterji nastopajo na tem področju, ter kakšne oblike zasebnega vlaganja sploh obstajajo. Hkrati bomo predstavili primere dobrih praks in zgodb o uspehu, kjer se partnersko prepletata gosodarstvo in kultura. Za navdih bomo preučili tudi primere dobrih praks iz Evropske unije.

Predstavili bomo tudi nabor literature in priročnikov ter ključnih dokumentov za nadaljnje raziskovanje te tematike. Spremljajte našo spletno stran za več informacij.

Deli