Asociacija za višjo bolniško samozaposlenih

Asociacija se je odzvala na predlog Uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2017.

Predlagamo zvišanje nadomestila za čas bolniške odsotnosti, ker menimo, da gre zaradi ostalih zakonodajnih določb zgolj za dolgotrajne bolezenske odsotnosti, v primeru katerih mesečni znesekdvajsetih evrov za nadomestilo ne predstavlja možnosti življenja nad pragom revščine za samozaposlene v kulturi.

Ministrstvu za kulturo smo v sklopu javne razprave predlagali, da naj bo višina dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2017 35 evrov.

Ker 82.a člen ZUJIK-a predvideva, da lahko samozaposleni v kulturi bolniško nadomestilo koristi šele v primeru bolezni, ki traja najmanj 31 dni, pri čemer lahko to prejme zgolj za enkratno zadržanost v letu, iz tega izhaja, da gre v primeru koristenja te pravice zgolj za dolgotrajne poškodbe in hude bolezni, ki ustvarjalcu v temelju onemogočijo opravljanje dela ter otežujejo vrnitev v aktivno ustvarjanje. Če vemo, da že v primeru, da so zdravi, tretjina samozaposlenih živi pod pragom revščine, je višina nadomestila 20 evrov izjemno nizka in pri povprečnem številu delovnih dni v mesecu znaša okoli 400 evrov, kar je globoko pod v Sloveniji določenim pragom revščine.

Prav tako se višina nadomestila že nekaj časa ni spremenila ne glede na zunanje ekonomske okoliščine. Menimo, da bi dvig nadomestila na 35 evrov hudo bolnim ustvarjalcem zagotovili dostojanstveno okrevanje z dohodkom, ki vsaj približno ustreza zakonsko določeni minimalni plači. Upamo, da bo ministrstvo prisluhnilo našim argumentom.

Podoben predlog so podali tudi v Sindikatu kulture in narave Slovenije – Glosa.

Deli