Ploden dialog o statusu samozaposlenega

Danes so se na posvetu o samozaposlenih srečali številni predstavniki stanovskih, strokovnih in sindikalnih zduženj ter samozaposlenih v kulturi ter skupaj s predstavniki ministrstva za kulturo razpravljali o prihodnosti statusa v sklopu novega kulturnega modela.

Naslovili so tudi vprašanje, katere stvari bi bilo nujno spremeniti ob ponovnem odprtju uredbe o samozaposlenih, ki ji je kulturniška javnost ob zadnjih spremembah odrekla podporo.

Posvet smo na Asociaciji pripravili v dveh sklopih: splošnih vprašanjih ter specifičnih kriterijev posameznih poklicev, kot izhajajo iz priznavanja pravice do plačila socialnih prispevkov v uredbi o samozaposlenih. Zbrane so najprej nagovorile predsednica Asociacije Jadranka Plut, ki je predstavila boj proti škodljivim spremembam uredbe v zadnjih tednih, ter strokovna vodja Asociacije Anela Bešo, ki je orisala nujnost skupnega premišljevanja sprememb statusa znotraj prenove kulturnega sistema.

V prvem sklopu so zbrani po ustvarjalnih področjih (knjiga, intermedijsko področje, uprizoritveno področje, avdiovizualno pdoročje, vizualno področje itn.) odprli vprašanje plačila prispevkov v smislu ali je to socialni korektiv, nagrada za vrhunskost ali spdobuda za kulturo. Precej časa so posvetili možnosti uvedbe karierne dinamike oziroma prilagoditev statusa različnim obdobjem ustvarjalčeve kariere (mladi, umetniki na vrhuncu kariere, starejši umetniki). Pri vprašanju cenzusa so razpravljali o možnosti odprave, ohranitve ali uvedbe drsnega cenzusa. Odprli so tudi vprašanje infrastrukturnih pogojev za samozaposlene ter socialnih transferjev, ki so oziroma niso vezane na status (bolniška, porodniška itn.)

V nadaljevanju posveta so samozaposleni po skupinah razpravljali o posameznih poklicih, realnih produkcijskih obsegih in pogojih, ter kriterijih, kot so nagrade, medijske objave itn. Prav tako so odprli pereče vprašanje uvedbe novih poklicev.

Izsledke posveta bomo uredili in poskušali ob prvi priložnosti tudi uradno predstaviti ministru za kulturo, saj se nadejamo, da je bil to začetek strokovnega dialoga o prevetritvi statusa samozaposlenih v kulturi in podlaga za delo ekspertne skupine, ki naj bi jo na priporočilo odbora za kulturo v državnem zboru ustanovilo ministrtsvo za kulturo. Skupina ima jasen mandat priprave novega seznama poklicev do marca 2017.

 

Deli