Državni zbor o samozaposlenih ponovno v petek

Ker je bila danes seja odbora za kulturo v državnem zboru, ki je na izredni seji razpravljal o problematičnih predlogih sprememb Uredbe za samozaposlene v kulturi prekinjena, se bo nadaljevala v petek, 16. decembra 2016.

Na njej bo Društvo Asociacija predstavilo argumente, zakaj je potrebno uredbo premisliti v dialogu s strokovno javnostjo in zakaj je oster dvig kriterijev naravnan nerazvojno.

Sredina seja se je začela z nagovorom predlagateljev iz Združene levice, ki so poudarili, da gre za izjemno škodljive spremembe in predlagali, da ministrstvo uredbo umakne iz postopka ter jo skupaj s strokovno javnostjo ponovno premisli.

Nato je minister za kulturo ponovil včerajšnje argumente iz državnega sveta, predvsem v delu, da je uredbo potrebno sprejeti zaradi določil nedavno spremenjenega Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. To drži zgolj za del uredbe, ki se nanaša na podaljšanje priznavanja pravice do plačila prispevkov iz treh na pet let in še enem členu, nikakor pa to ni potrebno za najbolj sporen del uredbe – seznam kriterijev in poklicev ter dvig praga za priznavanje pravice do plačila socialnih prispevkov. To navsezadnje priznava tudi minister, ko govori o tem, da bodo uredbo, če ne bo delovala, čez nekaj mesecev v tem delu ponovno odprli. S takim načinom sprejemanja zakonodaje se pač ne moremo strinjati, saj menimo, da morajo biti spremembe premišljene, temelječe na raziskavah in s predvidenimi posledicami, ne pa na slepo.

Nato so posledice, ki jih bodo imele spremembe uredbe ter razloga, zakaj strokovna javnost meni, da bodo kriteriji neuresničljivi, predstavili predstavniki stanovskih in strokovnih združenj, predvsem s področja napovedovalcev ter uprizoritvenih umetnosti.

Zaradi pomanjkanja časa se bo seja nadaljevala v petek, ko bo odbor podal tudi priporočilo oziroma mnenje ministrstvu za kulturo glede uredbe.

Deli