Posvet o prihodnosti statusa samozaposlenih

Foto@ Urška Boljkovac
Foto@ Urška Boljkovac

Status samozaposlenih v kulturi je ponovno v soju žarometov zaradi spreminjanja Uredbe o samozaposlenih v kulturi, ki je močno razburila strokovno javnost zaradi zaostritve pogojev za pridobitev pravice do plačila socialnih prispevkov.

Tudi zato organiziramo strokoven posvet na to temo, za katerega upamo, da ga bo kot prostor dialoga prepoznalo tudi ministrstvo za kulturo.

Zaostritev kriterijev je obudilo širše razprave o konceptu statusa samozaposlenih. Gre tu za socialno ali ustvarjalno kategorijo, kakšne spodbude potrebujemo, kakšni so infratsrukturni pogoji za delovanje samozaposlenih v kulturi, kako urediti status skladno s karierno dinamiko, kakšen je smisel cenzusa in kako ga narediti stimulativnega, ter seveda, kakšni so realni produkciji pogoji tako obsega kot kvalitete delovanja pri posameznem poklicu in kateri poklici se na terenu pojavljajo, v predlogu spremembe uredbe pa o njih ni ne duha ne sluha.

Ker verjamemo v strokoven in strukturiran dialog med stroko, samozaposlenimi v kulturi ter odločevalci, vas vabimo, da se nam pridružite na posvetu o statusu samozaposlenih v kulturi. Na njem se bomo razdelili na skupine glede na ustvarjalna področja ter razpravljali o horizontalnih vprašanjih ter vprašanjih specifičnih poklicev. Nadejamo se, da bodo zaključki temelj predloga, kako urejati status samozaposlenega v kulturi v prihodnje, da bo razvoj javnega interesa v kulturi temeljil na opolnomočenih ustvarjalcih, in ne na plečih prekarcev.

Pridružite se nam v ponedeljek, 19. decembra 2016 med 11:00 in 15:00 v veliki sejni dvorani v 6. nadstropju na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

Tukaj se lahko prijavite na Facebook dogodek in povabite svoje prijatelje.

Deli