O uredbi za samozaposlene tudi državni zbor

V sredo, 14. decembra 2016, bo ob 7:30 na izredni seji o problematičnih spremembah Uredbe o samozaposlenih v kulturi razpravljal odbor za kulturo Državnega zbora RS.

Danes pa je komisija državnega sveta za kulturo na svoji izredni seji podprla prizadevanja Asociacije in strokovne javnosti, ki ostro nasprotuje predlaganim spremembam uredbe, ki s povišanjem kriterijev ogrožajo celoten sistem samozaposlenih.

Na seji komisije državnega sveta je več stanovskih in strokovnih društev predstavilo ključne argumente proti ukinjanju poklicev. Med drugim so s svojimi mnenji nastopili predsednica Društva Asociacija Jadranka Plut, predsednica Društva RTV napovedovalcev Eva Longyka Marušič, predstavnik Sindikata kulture in narave Slovenija (Glosa) Denis Miklavčič, predsednik Društva pisateljev Slovenije Ivo Svetina in predstavnica Društva Filmski producenti Slovenije ter Društva slovenskih filmskih režiserjev Viva Videnović.

Enoglasno so poudarili, da so popravki predloga uredbe, ki jih je na vlado v petek poslalo ministrstvo za kulturo kljub nekaterim pozitivnim doprinosom še vedno zdaleč premalo, saj ministrstvo ni vodilo strokovnega dialoga s civilno družbo in strokovnjaki, posledično pa so kriterije ter prag za doseganje plačila socialnih prispevkov strmo zviševali do točke, ki ne odraža realnih pogojev za delo samozaposlenih.

Temu so pritrdili tudi državni svetniki, ki so poudarili, da uredbe ne morejo podpreti v zdajšnji obliki. V svojem sklepu so ministrstvu za kulturo priporočili, naj oblikujejo delovno skupino, ki bo sestavljena iz samozaposlenih ter predstavnikov zainteresirane javnosti in ki naj v čim prejšnjem času pregleda kriterije ter pripravi dobre in trajne rešitve za položaj samozaposlenih.

Ministrstvo za kulturo je na seji priznalo, da zaradi hitenja uskladitve uredbe s krovnim zakonom v kulturi časa za razpravo ni bilo toliko, kot bi si ga vsi skupaj želeli. Vseeno pa niso želeli podati javne zaveze, da bodo skupino ustanovili ter uredbo ponovno odprli v roku pol leta, kar bi dalo upanje, da bodo kljub omajanemu zaupanju v dialog, vanj vseeno vstopili.

V sredo se bo na isto temo sestal tudi odbor za kulturo državnega zbora, ki se ga bo udeležeilo precej strokovnih združenj. Med drugimi je na sejo vabljena tudi predsednica Asociacije Jadranka Plut, ki bo predstavila argumente in zahteve okoli reševanja situacije samozaposlenih, ki izhajajo iz pričujoče uredbe.

Deli